Božidar Nagy D.I.

„Ako ne znaš tko si, doći će drugi pa će ti reći
da budeš ono što on bude htio!
“ I. Petrićević

REZOLUCIJE

PRVOG HRVATSKOG KATOLIČKOG  KONGRESA
Zagreb, 3. – 5. rujna 1900.

U prošlom broju u ovoj rubrici prikazali smo ukratko Prvi hrvatski katolički kongres ili sastanak koji se održavao u Zagrebu od 3. do 5. rujna 1900. godine. Bio je to važan vjerski događaj na početku 20. stoljeća u Hrvatskoj na kojem je sudjelovalo oko dvije tisuće sudionika iz svih hrvatskih krajeva. Kongres je dao glavne idejne smjernice za angažiranost hrvatskih katolika u borbi protiv liberalizma i za očuvanje katoličke vjere i njezinih načela u javnom životu. Na kraju Kongresa usvojeno je osam rezolucija čiji kratki sadržaj ovdje donosimo i koje su značile program katoličkog djelovanja u hrvatskim krajevima za budućnost.

REZOLUCIJA  O KATOLIČKOM ŽIVOTU  I LAIKATU

Izražava se želja da se laikat Katoličke crkve u Hrvatskoj školuje u poznavanju svoje vjere i vjerskih istina, prava, organizacije i povijesti svoje Crkve. Preporuča se uspostava službe sveučilišnog propovjednika te ustanovljenje katoličkog Saveza na hrvatskim sveučilištima. 

REZOLUCIJA  O KARITATIVNIM DRUŠTVIMA

Uviđa se hitna potreba osnivanja i pomaganja karitativnih društava za potrebe siromašnog pučanstva. Uz postojeća karitativna društva raznih redovničkih zajednica preporuča se jače djelovanje društva sv. Vinka Paulskoga za potporu siromaha koje treba podupirati u djelovanju. 

REZOLUCIJA O ODNOSU DRŽAVE I CRKVE

Država i Crkva, svaka u svom djelokrugu jesu suverene i neovisne. Svaka od njih dužna je unapređivati boljitak ljudskoga roda sporazumnim radom i međusobnom potporom. Spominje se nadalje mogućnost sklapanja ugovora, obaveza vršenja građanskih prava i dužnosti, ali mogućnost i potrebu da se zakonitim sredstvima odupire državnim zakonima ako su oprečni crkvenima.

REZOLUCIJA O KATOLIČKOJ ŠTAMPI

Protiv bezvjerskih novina i časopisa katolici se trebaju boriti, ne čitati ih niti pomagati; ali istodobno trebaju promicati onaj tisak koji promiče  načela pravde, istine, ćudoređa te pomagati da se on što više širi i čita.

REZOLUCIJA O SOCIJALNOM PITANJU

Najopširnija rezolucija Kongresa bila je o socijalnom pitanju. Sukladno sa socijalnim učenjem Katoličke crkve u rezoluciji se daju jasna kršćanska načela kako urediti pravedno društvo bez nejednakosti te riješiti nagomilane socijalne probleme. Posebice se daju smjernice za uređenje socijalnog stanja hrvatskog seljaštva i njegovih problema.

REZOLUCIJA O ODGOJU

U ovoj rezoluciji daju se načela ali i prioriteti koje treba ostvarivati u odgoju djece i mladeži što se tiče njihove vjerske pouke, te znanstvene, društvene i kulturne izobrazbe. Posebno se naglašava dobar primjer učitelja i odgajatelja za uspjeh dobrog odgoja.

REZOLUCIJA O CRKVENOJ UMJETNOSTI

Za promicanje crkvene umjetnosti potrebno je osnovati katedru kršćanskih starina i umjetnosti, ustanoviti škole crkvene glazbe u bogoslovijama a daju se jasne smjernice za gradnju novih sakralnih objekata kod kojih treba uzimati u obzir one umjetničke oblike „koji su karakteristični na starokršćanskim i srednjevjekovnim spomenicima po hrvatskim zemljama”.

REZOLUCIJA O LIJEPOJ KNJIZI

Katolički kongres stavlja na srce svim Hrvatima da ne podupiru takva izdanja koja šire protuvjerske nazore i načela ili inače vrijeđaju vjerske i moralne osjećaje i hrvatsko rodoljublje. Preporuča se da hrvatski književnici, kritičari i novinari smatraju svojom dužnošću i rodoljubnim činom upozoravati općinstvo na dobru i lijepu knjigu i preporučivati mu je. Isto tako se u ime ovoga Katoličkog sastanka preporuča hrvatskim društvima, nakladnicima i časopisima da ne bi objavljivali takve spise koji bi vrijeđali religiozno-moralno čuvstvo i hrvatsko rodoljublje.

Sve ove rezolucije, čiji je sažetak gore donesen, objavljene su u izvorniku u Zborniku radova s Kongresa što ga je priredio njegov tajnik, svećenik Stjepna Korenić pod naslovom: „Prvi hrvatski katolički sastanak održavan u Zagrebu dne 3., 4. i 5 rujna godine 1900.“  Zagreb, 1900. 

Priredila: Ivana Podnar

Preuzimanja:

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (4).doc

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (4).pdf