Božidar Nagy D.I.

„Ako ne znaš tko si, doći će drugi pa će ti reći
da budeš ono što on bude htio!
“ I. Petrićević

KRČKI BISKUP ANTUN MAHNIĆ ZVONI NA UZBUNU
Kako je započeo Hrvatski katolički pokret?

U našim prethodnim nastavcima kao uvod u prikaz Hrvatskog katoličkog pokreta koji od ovoga broja započinjemo obrađivati govorili smo o dva velika vjerska događaja na početku 20. stoljeća. Bila je to Posveta hrvatske mladeži održana 22. lipnja 1900. g.  uz prethodne i popratne brojne manifestacije a koja je okupila 160.000  hrvatske mladeži. Drugi događaj je bio održavanje Prvog hrvatskog katoličkog kongresa u Zagrebu od 3. do 5. rujna 1900. a koji je okupio oko 2000 sudionika iz svih hrvatskih krajeva. Na ovome su kongresu izglasane veoma zanimljive rezolucije iz kojih se vidi kakva je svijest potrebe angažiranosti  u društvenom i javnom životu bila kod hrvatskih katolika na početku 20. stoljeća. Na ovome je kongresu uz ostale hrvatske biskupe bio nazočan i krčki biskup Antun Mahnić. Nije se posebno isticao, niti držao predavanja nego je samo promatrao. Ova dva događaja, premda su mu prethodila, nisu u uzročno-posljedičnoj vezi s Hrvatskim katoličkim pokretom kojega pak započinje biskup Antun Mahnić tri godine kasnije 1903. ali potiho bez puno vanjske zamjetljivosti. Tek kasnije i to postupno pokret će se razviti u veliko vjersko, kulturno i društveno gibanje među Hrvatima.

Dva su događaja koja označuju početak Hrvatskog katoličkog pokreta koji se koji puta neslužbeno naziva „Mahnićev“ pokret, a iza oba stoji biskup Antun Mahnić. Prvi je pokretanje časopisa Hrvatske straže, a drugi je osnivanje hrvatskog katoličkog akademskog društva Hrvatska u Beču. Jedan je dakle događaj na teoretsko idejnom planu, odakle će dolaziti ideje za pokret, a drugi je na praktičnom području, tj. akcija, djelovanje u smislu ideja koje je širio biskup Mahnić. Zajednički nazivnik svih akcija i djelovanja Hrvatskog katoličkog pokreta jest odupiranje liberalizmu koji je počeo prodirati u javni život hrvatskog društva i ugrožavati tradicionalne kršćanske vrijednosti. Biskup Mahnić je počeo zvoniti na uzbunu. Mnogi su čuli njegov zov i krenuli za njim. Evo kako je to opisala službenica Božja Marica Stanković, (za koju je pokrenut postupak za proglašenje blaženom i svetom), u svojoj knjizi Mladost vedrine u poglavlju „Div s Jadrana“ (Zagreb 1944., str. 11 do 13):

„I tko zna dokle bi ta bujica liberalizma stigla, što bi sve porušila i izbrisala da nije digao svoj glas biskup dr. Antun Mahnić. Iz sjedišta svoje male biskupije, iz pitomog Krka promatrao je on taj ljubi boj između dobra i zla, istine i laži, katolicizma i liberalizma. Pobijedi li zlo, Hrvatska će u mraku liberalizma izgubiti samu sebe, svoju povijesnu ulogu, svoju značajnu misiju na međi dviju kultura i dvaju svjetova. I tada se maknuo div sa kršnih goleti Krka, a glas njegova razlijegao se čitavom Hrvatskom. „Autu – aut! Ili – ili! Ili Krist ili Belial!“… ‘Naše geslo neka bude: dioba duhova’ govorio je Mahnić. Na drugom mjestu piše: ‘ “Liberalizam je oteo javni život Kristu i Crkvi, proglasivši vjeru privatnom stvari. Pojedinac može za se vjerovati i Bogu se moliti, dok država, znanost, umjetnost, zakonodavstvo, javna nastava i škola ne priznaju nad sobom ni Boga ni Krista, niti se pokoravaju ičijem višem zakonu.” (Knjiga života, Izvadci iz govora i članaka Biskupa Antuna Mahnića, str. 149). Potom dovikuje mladima: “Sve se organizira! Organiziraju se masoni, socijalisti, slobodomislioci – organizirajmo se također i mi.”

Svoje preporodne ideje, pozive na okupljanje protiv opasnosti liberalizma biskup Mahnić upućuje preko svoga časopisa “Hrvatske straže”, koju pokreće  1903. god. Puni naziv časopisa  glasio je: „HRVATSKA STRAŽA za kršćansku prosvjetu. Časopis namijenjen nauci i književnosti“. Prvi urednik je bio svećenik Ante Alfirević. Časopis je izlazio tromjesečno od 1903. do 1918. Najprije je počeo izlaziti u Krku, a tiskan je u biskupovoj tiskari Kurykta. Potom se uredništvo seli u Senj, pa na Rijeku. Osim urednika A. Alfirevića drugi suradnici jesu: F. Binički, K. Eterović, M. Horrmann, I. Radić. Cilj je dakle Hrvatske straže bio analizirati i prosuditi u svjetlu kršćanskih načela i uz pomoć zdrave filozofije sav javni život koji obuhvaća područje misli, književnosti, umjetnosti, znanosti, u određenom vidu i politike.

Naravno da su se odmah javili i kritičari Mahnićeva časopisa i to iz redova liberala što je i bilo za očekivati. U svojim časopisima odmah su se suprotstavili idejama biskupa Mahnića. Bili su to ovi listovi: Novi list, Pokret, Savremenik, Jedinstvo, Crvena Hrvatska, Narodna obrana. Hrvatska straža nastavila je pak neustrašivo dalje izlaziti stražareći na „Antemurale Cristianitatis“ kako je naglašeno već od početka njezina izlaženja.

Preuzimanje:

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (5).doc

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (5).pdf