Božidar Nagy D.I.

„Ako ne znaš tko si, doći će drugi pa će ti reći
da budeš ono što on bude htio!“
I. Petrićević

Ivan Butković – prvi suradnik
Biskupa Mahnića

Prvi i najvažniji suradnik biskupa Antuna Mahnića koji stoji na počecima Hrvatskog katoličkog pokreta jest Ivan Butković, svećenik krčke biskupije.  Njegovo ime pojavljuje se u hrvatskoj publicistici već 1899., kad je još kao student teologije postao prvi urednik  novoosnovana časopisa „Pučki prijatelj“ u Krku.  Nakon završenih studija postaje veoma cijenjeni profesor filozofije i apologetike u Zadru i potom u Splitu.

Svećenik i profesor Ivan Butković rodio se u Vrbniku na Krku 25. siječnja 1876. u brojnoj obitelji. U Gorici je studirao teologiju od 1897. do 1901., pa tada vjerojatno upoznaje i biskupa Mahnića s kojim kasnije ima dugo suradničko poznanstvo. Vidjevši u mladom svećeniku Ivanu razne sposobnosti, te imajući u vidu ideju o apostolskom radu oko hrvatske intelektualne mladeži, biskup Mahnić šalje Butkovića na daljnji studij filozofije u Beč (1901.-1909.), ali i s providnosnim zadatkom  da u austrijskoj prijestolnici počne okupljati hrvatsku akademsku mladež. Već 1903. Butković na poticaj biskupa Mahnića osniva akademsko društvo „Hrvatska“, a u jesen iste godine u Krku biskup Mahnić počinje s izlaženjem „Hrvatske straže“. Ovo su dvije značajne i usporedne činjenice koje obilježavaju rođenje HKP-a.  U listopadu 1905. Butković s kolegom studentom filozofije, Ljubomirom Marakovićem počinje izdavati časopis „Luč“, koji ima podnaslov „List hrvatskog katoličkog đaštva“. Tijekom 1909. završava studij filozofije u Beču i prelazi u Zadar gdje predaje fundamentalnu teologiju i filozofiju u Centralnom bogoslovnom sjemeništu. Tu prenosi iz Splita časopis „Mladost“ 1912., oko kojeg okuplja katoličku intelektualnu mladež Dalmacije. Zadarska hrvatska bogoslovija 1922. godine prelazi u Split kamo kao profesor prelazi i prof. Ivan Butković.

Ivan Butković je bio prvi i najbliži suradnik biskupa Mahnića i zajedno s njime stoji na počecima Hrvatskog katoličkog pokreta. Jedan je od prvih odgojitelja hrvatske akademske mladeži organizirane u brojnim društvima, prema uzoru na društvo „Hrvatske“ u Beču, te jedan od prvih članova Hrvatskog katoličkog seniorata (1913.). U Beču objavljuje i knjigu Nepredavana predavanja (1905.).

Prigodom desetogodišnjice Hrvatskog katoličkog akademskog društva „Hrvatska“ čitamo u Mahnićevoj „Hrvatskoj Straži“ 1913. g. : „Minulo je deset ljeta, otkad je pop Ive Butković okupio oko sebe još četiri druga i osnovao u Beču hrvatsko akademsko katoličko društvo ‘Hrvatska’… I dok su gotovo svi – osobito banovinski – pothvati starijih otišli ko šteta niz vodu, ‘Hrvatska’ danas gleda krasnu kitu mladih drugova, gleda preko tri tisuće oduševljene mladosti, koja u ovoj tami beznačajnosti i puzavosti visoko diže katoličko načelo i jamči potištenoj Hrvatskoj ljepšu budućnost. ‘Hrvatska straža’ čestita ‘Hrvatskoj’ i želi, da iz svoga krila šalje u svijet značajnike, koji će se dati prije smlaviti nego saviti“.

U biografiji Ivana Butkovića spominje se također da je tijekom akademske godine 1924. /1925. kroz godinu dana bio prvi hrvatski vice-rektor svećeničkog Zavoda sv. Jeronima u Rimu.  Boraveći u Rimu zajedno s tadašnjim rektorom Zavoda objavio je prvi vodič Zavoda i crkve sv. Jeronima. Kao profesor umirovljen je 1952. godina, a umro je u Splitu 1954. u samostanu franjevaca konventualaca kao franjevački trećoredac.

U njegovom nekrologu u Vjesniku splitsko-makarske biskupije  objavljenom nakon njegove smrti čitamo: „ Vlč. Butković je cijeloga svoga života bio uzoran svećenik u pobožnosti, u životu, u pomaganju potrebnih, a u vrijeme dok je ležao pokazala se njegova izvanredna krepost, odanost volji Božjoj, ljubav prema trpljenju: ‘Ne bih se s nikim  zamijenio’, znao je reći više puta. Prof. Butković je bio osobito čovjek od molitve i zadnje mjesece je proveo, u neprestanoj molitvi.“

Priredio:  Matej Jelaš

Literatura:

1. Atanazije J. Matanić: Ivan Butković i Hrvatski katolički pokret.
U: Hrvatski katolički pokret, Zbornik radova.  KS, Zagreb, 2002. str. 299-307

Preuzimanje:

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (8).doc

HRVATSKI KATOLIČKI POKRET (8).pdf