Vicepostulatura bl. Ivana Merza na Filipinima aktivno promiče život, djelo i svetost Blaženika kako u svome aktivnom apostolatu tako i na društvenim mrežama.

Internetsku stranicu o Zajednici bl. Ivana Merza na Filipinima možete posjetiti ovdje: https://ivanmerz.org/

Redovite izvještaje o aktivnostima možete pratiti putem njihovih Facebook stranica:

Facebook stranica Vicepostulatora dr. Davea Dela Cruza
Facebook Page of the Reliquarium
Facebook Page of the Tour of Sacred Relics
Facebook Page of the Merz Institute of Lay Empowerment and Spirituality