1.  Prije sto godina

      u našem gradu Banjoj Luci

      ugledalo je svjetlo života

jedno dobro dijete, koje je na

krstu dobilo ime Ivan.

Svi: Bio je to Ivan Merz

2.      Živ ko’ i sva druga djeca,

      veoma bistar i maran.

      3.   Al’ i mnogi znaci

      plemenitosti njegova srca

      vidješe se za njegovih djetinjih dana.

4.       Već u mladosti svojoj zanimao

    se za ozbiljna pitanja života….

5.       Razmišljao je mnogo, čitao i pisao

    i sa izvrsnim je položio maturu.

6.       Mladenačke oluje bjesnilo su

    i u njegovoj duši,

    htijuću mu uništiti vjeru i čisto srce.

  7.       I mladi Ivan vidje,

      da ga strasti u ponor odvesti hoće.

Svi: Al’ on se ne da!

  8.   Što ga drži, što ga jača?

  1.   Sam nam tu tajnu kaže:

       “Strasti užasno navale, al’ molitva me drži!”

Svi: U molitvi Ivan snage nalazi!

2.           Tek što je počeo visoke škole u Beču učit’

   Ratna je zatrubila truba

   i on je morao u bojne redove stat’.

3.           Mjesecima dugim na teškoj fronti

        gledajuć’ smrti u oči svakoga dana.

      4.     Ivan, ko časnik mladi

        sve motri, razmišlja i u svoj dnevnik piše….

5.       Trsi se da svakome bude brat.

6.i 7.  A duša mu se iz tog krvavog pakla

        k Bogu diže sve više i više,

        l, 2,3 –  i u njemu nazrijevat se stade

        lik divnog čovjeka Božjeg.

Svi: Kroz grozni ovaj ratni plamen

        On postaje čvrst ko’ granit kamen.

4. U Beču i Parizu on je studirao

   i mnogo je skupio znanja

   marljivim radom od jutra do mraka….

5. I upoznao je dobro vjeru svoju,

   u Lurdu još više duhom ojačao

   štujući Mariju Djevu, dobru i svetu.

l. Za njega više dvojbe nema,

   Sav život njegov oko Krista se kreće

   I stoga odlučno reče:

Svi: Aut catholicus – aut nihil!

     Il’ katolik – ili ništa!

6. Strogim je živio životom,

   čineć’ pokoru svakoga dana,

7. U ljubavi i žaru za Boga i duše

   stalno je išao naprijed, naprijed.

Svi: On – Ivan – k’o vrli vitez Kristov.

2. Postaje apostol mladih

   u narodu našem od Jadrana do Drave.

3. S mladima radi, govori i piše…

   neka u njima cvjeta cvijeće dobrote sve više!

Svi: Merz – žarki apostol mladih!

1.  -On nam donosi ljubav za liturgiju svetu,

2.  -On sluša i slijedi Papine riječi,

3.  -On uvodi proslave Papinog dana,

4.  -On trga mlade od zla puta,

5.  -On naviješta riječ toplu o Mariji Djevi,

6.  -On nam je lijepo geslo dao: Žrtva – Euharistija – Apostolat.

Svi: Svima nam je svijetlio kao primjer

     pobožnosti prave i zdrave.

     Pogled na nj sjećao nas na Boga.

1.  Njegovi životni dani ne bijahu dugi,

    jer već 1928. u njegovoj 32. godini života Gospod ga pozva k sebi.

2.  Život kratak – al’ djela velika i brojna!

3.  Vjerujemo da je sada u nebu.

Svi: On, koji je živio za Boga

    On, kojemu je život bio Krist, a smrt dobitak!

    O Bože dobri, vapimo k tebi smjerno: Ivan je služio Tebi žarko i vjerno !

    Uzvisi ga na čast oltara

    Da svima još više svijetli njegov sveti lik !

4.  Ivane naš dragi!

5.  Naš ponos i dika !

Svi: Hvala Ti!

    Za tvoj primjer života i rada !

    Za tvoju muku i trud !

    Za tvoju veliku ljubav!

    Hvala ti slava! Ivane naš dobri! Hvala! Hvala!

N.N.