U povodu 70. obljetnice smrti sluge Božjega Ivana Merza koja se navršava 10. svibnja 1998. Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza uredila je posebnu web-stranicu na Internetu posvećenu Ivanu Merzu. Na web-stranici nalazi se ukratko sve što je povezano s Merzom. Najprije su tu linkovi (veze) za druge jezike na kojima su predstavljeni kratki sažeci biografije Ivana Merza na stranim jezicima (francuski, engleski, njemački, talijanski, poljski, španjolski i mađarski). Preko hrvatskih linkova s naslovnice dolazi se do raznih poglavlja: Biografija I.Merza, O proslavi 100. obljetnice rođenja Ivana Merza, Glasilo Postulature, Vijesti iz Postulature, Doktorska dizertacija I.Merza, Put k Suncu (odabrani Merčevi tekstovi), izjave mladih o Merzu, Euharistijski pokret mladih, Uslišanja – zahvale, Literatura o Merzu itd. Tu će se moći pronaći također i e-mail postulature, tj. adresa elektronske pošte Postulature. Ovaj posao stavljanja tekstova i materijala o Ivanu Merzu jest veoma opsežan i još nije dovršen; neprestano je u tijeku. Stoga preporučujemo korisnicima Interneta koji se zanimaju za Ivana Merza da povremeno navrate na njegovu stranicu koja se stalno usavršava i nadopunjuje. Posebno zahvaljujemo o.Željku Rakošcu, DI i ing.Darku Prokešu i njegovom poduzeću PRET koji su nam u tome opsežnom poslu nesebično pomogli svojim znanjem, vremenom i uslugama.

Adresa Ivana Merza na Internetu:  www.ffdi.hr/ivan-merz

E-mail Postulature Ivana Merza: postulatura.merz­.ffdi.hr