U ovome broju  donosimo naknadno naslove članaka čiji podaci nisu bili registirani u prethodnim brojevima Glasila Postulature u godinama na koje se vremenski odnose.

LIST SUZA DOLINSKA – Glasilo župe Dolina bosanska 1997. – 2001.

Prognani Hrvati iz župe Dolina Bosanska pokrenuli su svoje župsko Glasilo u izbjeglištvu pod nazivom «Suza dolinska» koje izlazi nekoliko puta godišnje. Od  1997.g. tj. od 6. broja u svakom broju u rubrici najprije pod nazivom «Duhovni kutak», a potom «Put k blaženstvu» uredništvo objavljuje po jedan članak o Ivanu Merzu za njegovo bolje upoznavanje među narodom. Navodimo naslove do sada objavljenih  članaka:

Fr. Damir Šokić, O.P., «Sluga Božji Ivan Merz, apostol hrvatske mladeži», Suza Dolinska, Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica II/1997., br. 6, srpanj-listopad, str. 23

Fr. Damir Šokić, O.P., «Sluga Božji Ivan Merz», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, II/1997., br. 7, studeni-prosinac, str. 32-33.

Fr Damir Šokić, O.P., «Sluga Božji Ivan Merz, apostol hrvatske mladeži», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, III/1998., br.8, siječanj-travanj, str. 27-28.

«Sluga Božji Ivan Merz. Novi čovjek u Zagrebu.», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, III/1998., br. 9, svibanj-kolovoz, str.26-27.

«Sluga Božji Ivan Merz. Ivan moli», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, III/1998., br. 10, str. 35-36

«Sluga Božji Ivan Merz. Liturgija čarobna ljepota», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, IV/1999., br.11, siječanj-travanj, str. 24-25.

«Sluga Božji Ivan Merz. Euharistija – izvor života», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, IV/1999., br. 12, travanj-kolovoz, 36-37.

«Prema punini kršćanskog života», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, IV/1999., br. 13, rujan-prosinac, str. 47-48.

«S Marijomm k Isusu», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, V/2000., br. 14, siječanj-travanj, str. 31-32.

«Sluga Božji Ivan Merz. Pionir teologije za laike», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, V/2000., br. 15, travanj-kolovoz, str.26-27.

«Sluga Božji Ivan Merz. Kristovo Kraljevstvo», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, V/2000., br. 16, rujan – prosinac, str. 41-42.

«Sluga Božji Ivan Merz. Bio je stup Crkvi Božjoj», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica VI/2001., siječanj-travanj 2001., br. 17, str. 39-41.

«Sluga Božji Ivan Merz. Apostolski rad u Hrvatskoj», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica VI/2001., svibanj-prosinac 2001., br. 18., str. 76-77.

1998. god.

Martin KIRIGIN, «Dr. Ivan Merz o liturgijskoj obnovi kod nas»,  Služba Božja, br. 38, 1998., str. 185-198.

1999. god.

Božidar NAGY, «Ivan Merz (1896.-1928.) odgojitelj kršćanske mladeži», Kateheza – časopis za vjeronauk u školi i katehezu, izd. KSC, Zagreb, XXI/1999., br. 3, rujan, str. 254-269.

«Naši uzori», «Marija Tekeli Rajh: U spomen bratu Ivanu Merzu», «Molimo za beatifikaciju Ivana Merza», Križ, Zagreb, XIX/1999., br. 1, str. 12-13.

«Sluga Božji Dr. Ivan Merz», Izvanredni broj Križa, (br. 2, 1999). Cijeli posvećen Ivanu Merzu. U njemu su objavljena predavanja i prilozi s Okruglog stola održanog u povodu 70. obljetnice smrti Ivana Merza. Okrugli stol održan je  9. V. 1998.,  u dvorani Vijenac, Kaptol 29, Zagreb. Prilozi: M. Kirigin, «Dr. Ivan Merz o liturgijskoj obnovi kod nas», str. 4-14; P. Kraljević., «Aut catholichus aut nihil», str. 15-17; K.Cerovac, «Ivan Merz-preteča II. vatikanskog koncila», str. 18-20; L. Znidarčić, «Ivan Merz-skretničar hrvatskog Katoličkog pokreta», str. 21-27; H.Šugar, «Ivan Merz-providencijalni čovjek Hrvatske», str. 28-30;  B. Nagy, «Postupak za proglašenje Sl. B. Ivana Merza blaženim i svetim», str. 31-34;  Ostalo o Merzu, str. 35-39.

«Vijesti… Promicanje štovanja Sl.B. Ivana Merza», Križ, Zagreb, XIX/1999., br.3, 1999., str. 24.

«Molimo za beatifikaciju I.Merza», «Dr. Ivan Merz u časoslovu Božjeg naroda», Križ, Zagreb, XIX/1999., br. 3, str. 11 i 26.

2000. god.

GLAS KONCILA

RR, «Dokumentarac o Ivanu Merzu», Glas Koncila, Zagreb XXXIX/2000., br. 21,  21. 5. 2000., str. 6

Valerija MACAN, «Zagreb – Merzova jubilejska poruka»,  Glas Koncila, Zagreb XXXIX/2000., br. 21,  21. 5. 2000., str. 19  

B(ožidar) N(agy), «Banja Luka – Dan Ivana Merza », Glas Koncila, Zagreb XXXIX/2000., br. 21,  21. 5. 2000., str. 19

B(ožidar) N(agy), «Svjedočanstvo o ozdravljenju po zagovoru Ivana Merza», Glas Koncila, Zagreb, XXXIX/2000., br. 24, 11. 6. 2000., str. 15

«Nova akcija banjalučke biskupije – pastirsko pismo banjalučkog biskupa o štovanju Sluge Božjega Ivana Merza», Glas Koncila, Zagreb XXXIX/2000., br. 50,  10. 12. 2000., str. 3

Ivan BODROŽIĆ, «Svjedočanstvo Ivana Merza o euharistijskoj obnovi», Glas Koncila, Zagreb XXXIX/2000., br. 50, 10. prosinca 2000., str. 9

IKA

«Predstavljen film o Ivanu Merzu», IKA,  Zagreb, br. 19,  10. 5. 2000., str. 8

«Pismo biskupa Komarice o svetačkom liku dr. Ivana Merza», IKA, Zagreb, br. 48, 29. 11. 2000.,  str. 17

«Nove knjige o Ivanu Merzu», IKA, Zagreb, br.19, 10. 5. 2000., str. 10

«Ispitano čudo po zagovoru Ivana Merza», IKA, Zagreb, br. 22, 31. 5. 2000., str. 8.

MI  – List mladih

PODLISTAK ZA IVANA MERZA. Apostol hrvatske mladeži. Suuređuje o. Božidar Nagy, postulator. Tijekom cijele 2000. godine u svim brojevima donosi u ovoj rubrici misli  i tekstove iz duhovne baštine Ivana Merza.

«Bog», MI-list mladih, Zagreb, XXIV/2000., br. 1-2,  str. 12

«Ljubav, duša, Bog», MI-list mladih, Zagreb, XXIV/2000., br. 3, str. 10

«Isus Krist – središte života i svemira», MI-list mladih, Zagreb, XXIV/2000., br. 4, str. 10

«Srce Isusovo, Tebi posvećujem svoj život», MI-list mladih, Zagreb, XXIV/2000., br. 5, str. 8.

«Isus u Euharistiji-prisutnost neizmjerne ljubavi», MI-list mladih, Zagreb, XXIV/2000., br. 6-8, str. 10

«Svesilna moć Euharistije», MI-list mladih, Zagreb, XXIV/2000., br. 9, str. 20

«(Tekstovi o Euharistiji bez naslova)», MI-list mladih, Zagreb, XXIV/2000., br. 10., str. 18

«(Tekstovi o Euharistiji bez naslova)», MI-list mladih, Zagreb, XXIV/2000., br. 11., str. 14

SUZA DOLINSKA

«S Marijomm k Isusu», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, V/2000., br. 14, siječanj-travanj, str. 31-32.

«Sluga Božji Ivan Merz. Pionir teologije za laike», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, V/2000., br. 15, travanj-kolovoz, str.26-27.

«Sluga Božji Ivan Merz. Kristovo Kraljevstvo», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica, V/2000., br. 16, rujan – prosinac, str. 41-42.

OSTALE NOVINE I ČASOPISI

Živko KUSTIĆ, «Jutarnja propovijed: Merza treba tek upoznati», Jutarnji list,  10. 5. 2000., str. 8

Željka ZELIĆ, «Proslavljen Dan Ivana Merza», Zvonik, Subotica  VII/2000, br. 6, str. 26

«Predstavljen film o Ivanu Merzu» Zvonik, Subotica  VII/2000, br. 6, str. 26

N.N. (Dejan Turza), «Lovac Srca Isusova. Kratka biografija I. Merza i tekst-izvadak iz njegova dnevnika od 9. VI. 1918,», Franjine stope – list Frame, Belišće,  br. 3-4, svibanj/lipanj, 2000., str. 7

Martina ŠTIVOJEVIĆ, «Uzor vjere – Istaknuti laik u svjedočenju Evanđelja». Informativan članak o Ivanu Merzu., Glas iz pustinje  – Glasilo župe sv. Petra,  Zaprešić, II/2000., br. 4, str. 14-15

«Mladima treba ponuditi nešto više. Razgovor s o. Božidarom Nagy-om, postulatorom kauze za beatifikaciju Ivana Merza», Pogled-katolički list za mlade, br.5 (15) 2000., str. 7-9.

«Ivan Merz. Izabrani tekstovi o Mariji.» U poglavlju Bogorodica u spisima hrvatskih Božjih ugodnika  –  Sluge Božji.  Kačić, Zbornik franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, sv. XXXII.-XXXIII., Zbornik «Ancilla Domini» službenica Gospodnja u čast fra Pavla Melade. Izd. Hrvatski Mariološki institut, Zagreb – Split, 2000.-2001., str. 561-562.

Branko PILAŠ, «Ivan Merz – putovanje k blještavim vrhuncima», MAK – Mali Koncil, Zagreb, XXV/2000., br. 9, svibanj, str. 12

«Plamen za visinama. Najljepše misli Ivana Merza.», Naša Ognjišta, Tomislavgrad, XXX/2000., br. 3(267) ožujak, 2000., str. 19  

«Servo di Dio Ivan Merz». – Članak objavljen u: Diocesi di Concordia-Pordenone-Gorizia-Trieste-Udine, Santi e martiri nel Friuli e nella Venezia Giuli. A cura di Walter Arzaretti. Edizioni Messaggero Padova, 2000. str. 438-439.

«Jubilejsko hodočašće Vrhbosanske metropolije u Rim. Obnovili svoj zavjet vjernosti Kristu.», Glas Koncila, Zagreb, XXXIX/2000., br. 15, 9. IV. 2000., str. 12.   (Riječi Kardinala Vinka Puljića u pozdravnom govoru pred Papom u kojem je spomenuo Ivana Merza i njegovu vjernost Papi.)

«Prikaz nove knjige Ivana Merza: Plamen za visinama», Živo vrelo-liturgijsko pastoralni listić, Zadar XVII/2000., br. 1, str. 23.

Luigi GEDDA, «Lettera bimestrale alla Societa Operaia 2000., 4a, luglio-agosto 2000», Roma, 20. 6. 2000. – (Prof. Gedda u jednom od svojih posljednjih pisama prije svoje smrti spominje slugu Božjega Ivana Merza.)

Olga PRINC, «Pođimo i mi za njim…»;  «Devetnica Ivanu Merzu»; MAHNIĆEVAC, «Suvremene misli Ivana Merza», Križ, Zagreb, XX/2000., br. 1, 2000., str. 12-14.

«Sluga Božji Ivan Merz, naš veliki i dragi uzor», «Križar pun milote-rad za beatifikaciju brata Ivana Merza», «Nova knjiga – Ivan Merz: Plamen za visinama», Proslavimo dostojno godišnjicu blažene smrti Sl. B. Ivana Merza», Križ, Zagreb, XX/2000., br. 2, 2000., str. 4-7.

«Ususret beatifikaciji Ivana Merza: Proslavljen Merzov dan», «Molitve za beatifikaciju Ivana Merza», Križ, Zagreb, XX/2000., br. 3, 2000., str. 4-7.

«Ususret beatifikaciji Ivana Merza: Upoznajmo slugu Božjega Ivana Merza», «Pismo biskupa Komarice o svetačkom liku dr. Ivana Merza», Križ, Zagreb, XX/2000., br. 4, 2000., str. 4-7

Skupina autora, Sluga Božji Ivan Merz – prikaz života i rada, Izd. VKB, Zagreb 2000., 36 str.

2001. god.

BANJALUČKI KATOLIČKI KALENDAR  2001. Izd. Caritas Banjalučke biskupije. (U središnjem dijelu zidnog kalendara nalazi se slika Ivana Merza i kratka biografija pod naslovom: «Katolička vjera je moje životno zvanje!»)

GLAS KONCILA

«Dokumentarni film o sluzi Božjem Ivanu Merzu.» Najava prikazivanja filma o Merzu u Tjednom pregledu televizijskih i radijskih emisija, Glas Koncila, XL/2001., br. 1, 7. I. 2001, str. 5. (film je emitiran 7. siječnja 2001. na HTV 2  u 11,15 s.)

Božidar NAGY, «Zagreb – Molba Papi za proglašenje Merza blaženim», Glas Koncila, Zagreb XL/2001., br.19, 13.5.2001., str. 8

T (Božidar Nagy), Zagreb – Dan Ivana Merza, Glas Koncila, Zagreb XL/2001., br. 20, 20. 5. 2001., str. 14

M.R., Karlovac – Križari proslavili Merzov dan, Glas Koncila, Zagreb XL/2001., br. 20, 20. 5. 2001., str. 26

Božidar NAGY, «Ivan Merz – avangardni laik», Glas Koncila, Zagreb XL /2001., br. 25, 24.VI.2001., str.7

Stanko TENŠEK, «Ivan Merz  ponovno u Francuskoj – Navjestitelj Crkve novih vremena», Glas Koncila, Zagreb XL /2001., br. 29, 22. VII. 2001., str. 13.

T (Božidar Nagy), «Lištani – Što Merz ima reći današnjem svećeniku», Glas Koncila, Zagreb, XL /2001.,  11.XI. 2001., str. 27.

IKA

«Dan Ivana Merza u Zagrebu», IKA, Zagreb br. 20, 16. 5. 2001., str. 6.

«Merzov dan u Karlovcu», IKA, Zagreb br. 20, 16. 5. 2001., str. 7

«Dan Ivana Merza u Subotici», IKA, Zagreb, br. 20, 16. 5. 2001., str  ?????????

«Ivan Merz na francuskom», IKA, Zagreb, br. 25, 21. 6. 2001., str. 5

«Što Merz ima reći današnjem svećeniku. Duhovna obnova za svećenike Banjolučke biskupije», IKA, Zagreb, br. 42,  17. 10. 2001., str. 15

GLASNIK SRCA ISUSOVA I MARIJINA

«Misli Ivana Merza: Život-smrt, Prolaznost-vječnost», Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb, 92/2.001., br. 9, str. 259.

«Misli Ivana Merza: Religija – Molitva», Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb, 92/2001., br. 10, str. 308.

«Misli Ivana Merza: Bog-Krist-Srce Isusovo»,  Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb, 92/2001., br. 11, str. 344.

«Misli Ivana Merza: Euharistijia», Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb,  92/2001., br. 12, str. 380.

GLAS IZ PUSTINJE – ZAPREŠIĆ

Božidar NAGY, «Upoznajmo budućeg hrvatskog blaženika. Sluga Božji Ivan Merz», Glas iz pustinje, Zaprešić, III/2001., br. 1(6), str. 31

«Proslava dana Ivana Merza» Glas iz pustinje, Zaprešić, III/2001., br. 2(7), str. 15.

«Hrvatski biskupi za beatifikaciju Ivana Merza», Glas iz pustinje, Zaprešić, III/2001., br. 2(7), str. 15.

Božidar NAGY, «Ivan Merz: Misli», Glas iz pustinje, Zaprešić, 3/2001., br. 3(8), str. 20.

Božidar NAGY, «Ivan Merz i kardinal Franjo Šeper. Merz je bio i mojim duhovnim učiteljem čime se uvijek ponosim.». Glas iz pustinje, Zaprešić, III/2001., br. 4(9), str. 21.

MI – List mladih

Podlistak Ivana Merza – Apostol hrvatske mladeži

suuređuje o. Božidar Nagy, postulator

«Istine vjere», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 1-2, siječanj-veljača, str. 9

«Papa – vidljivi Krist na zemlji», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 3, ožujak, str. 10

«Stav katolika prema Papi», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 4, travanj, str. 18

«Marija – posrednica svoga sina», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 5, svibanj, str. 11

«Srce Isusovo, tebi posvećujem svoj život!», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 6, lipanj, str. 9

«Borba tijela i duha», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 7-8, srpanj-kolovoz, 2001., str. 14

 «Misli Ivana Merza: Život-smrt», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 9, rujan, 2001., str. 16

«Misli Ivana Merza: Prolaznost-vječnost», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 10, listopad, 2001., str. 27.

«Misli Ivana Merza: Bog», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 11, studeni 2001., str. 25.

«Misli Ivana Merza (4): Religija», MI, Zagreb, XXV/2001., br. 12, prosinac 2001., str. 33.

ZRNO

Listić HKDPD – Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika

(Ivan Merz izabran je za zaštitnika ovoga katoličkog društva.)

«Dr. Ivan Merz», Zrno, Zagreb, IV/2001., br. 32, svibanj, str. 3

«Govori nam Ivan Merz», Zrno, Zagreb, IV/2001., br. 34, rujan, str. 4.

«Biti praktičnim katolikom mora biti moja svrha», Zrno, Zagreb, IV/2001., br. 35, 15 listopada 2001., str. 4.

«Govori nam Ivan Merz», Zrno, IV/2001., br. 36, 1. studeni 2001., str. 4.

FOKUS

Ivan KRALJEVIĆ, «Vjera je moje životno zvanje. Podlistak Dr. Ivan Merz (1)». Fokus, Zagreb II/2001., br. 70, 13. IX. 2001., str. 30.

Ivan KRALJEVIĆ, «Svestrani mladić. Podlistak Dr. Ivan Merz (2)»

Fokus, Zagreb II/2001., br. 71, 20. IX. 2001., str. 28.

Ivan KRALJEVIĆ, «Ratno traganje za Bogom. Podlistak Dr. Ivan Merz (3)»

Fokus, Zagreb II/2001., br. 72, 27. IX. 2001., str. 31.

Ivan KRALJEVIĆ, «Vjera – životni putokaz. Dr. Ivan Merz (4)», Fokus, Zagreb II/2001., br. 73, 4. X. 2001., str. 31.

OSTALE NOVINE I ČASOPISI

Božidar NAGY, «Upoznajmo budućeg hrvatskog sveca. Dr. Ivan Merz.», U Tebi, Oče, Hrvatska Kostajanica, III/2001., br. 7, veljača 2001., str. 24-26.

Božidar NAGY, «Ivan Merz uskoro blaženik», Veritas, Zagreb, XL/2001., br. 7- 8, str., 5.

Boris SADILEK, «Hrabrost kardinala Šepera Merzu pripravila put do oltara. Razgovor s postulatorom kauze Ivana Merza o. Božidarom Nagy.»,  Fokus, Zagreb, II/2001., br. 80, 22. 11. 2001, str. 28.

«Ivan Merz – uzor laicima Katoličke Crkve»., Župni list sv. Andrije apostola, Split, 4/2001., br. 7, Božić 2001., str. 2.

«Sluga Božji Ivan Merz. Apostolski rad u Hrvatskoj», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica VI/2001., svibanj-prosinac 2001., br. 18., str. 76-77.

«Sluga Božji Ivan Merz. Bio je stup Crkve Božje», Suza Dolinska, Glasilo župe Dolina Bosanska kraj Bosanske Gradiške, Ratkovica VI/2001., siječanj-travanj 2001., br. 17., str. 39-41.

Živko KUSTIĆ, «Jutarnja propovijed. Ivica i Marica protiv nacizma.», Jutarnji list, Zagreb, 10. 5. 2001., str. 12.

Zv, «Dan Ivana Merza», Zvonik, Subotica VIII/2001., br. 6, str. 25.

«Ivan Merz – suvremeni apostol», Križ, Zagreb, XXI/2001., br. 1, str. 10-12.

«Papa Ivan Pavao II. o Ivanu Merzu», «Proslava dana Ivana Merza u Zagrebu», «Kako je preminuo dr. Ivan Merz?», «Pohvala Ivanu Merzu – pjesma od Zorke Miletić», «Molba naših biskupa za beatifikaciju Sluge Božjega Ivana Merza», Križ, Zagreb, XXI/2001., br. 2, str. 4-8

«Dr. Ivan Merz i liturgijska obnova u Hrvatskoj», «Devetnica Ivanu Merzu», «Iz pera Ivana Merza o liturgiji»,  Križ, Zagreb, XXI/2001., br. 3, str. 8-10.

 «Značenje javne djelatnosti dr. Ivana Merza», «Čitajući životopis Ivana Merza», Križ, Zagreb, XXI/2001., br. 4, str. 8-11.

MERZ U INOZEMSTVU

Francuska

«Ivan Merz, un laic d’avan-garde». Christ source de vie, Toulouse, No. 385, mai 2001. – Glasilo francuskog Apostolata molitve. Cijeli broj posvećen je Ivanu Merzu s raznim biografskim člancima. (Sa vie. Un feu d’artifice, Ivan Merz et la France, Vie spirituelle engage, Renouveau liturgique, Une grande amitie.)

Ivanka JARDIN, «Ivan Merz: Ma vie c’est le Chirst»,  Il est vivant, Revue mensuelle communaute Emmanuel, Lyon, No. 177., novembre 2001., str. 26-27.

Vatikan

Catalogo Generale 2001., Librerira Editrice Vaticana., na str. 98., donosi oglas o knjizi:  65 Fabijan VERAJA, Ivan Merz. Pioniere dell’Azione Cattolica in Croazia (1896-1928), 1998. pp. 1136, (codice 2555-9).

Poljska

Ks. Stanislaw Gron, S.J., «Chorwacki kandydat na oltarze», Poslaniec Serca Jezusowego, Miesiecznik Apostolstwa Modlitwy, Krakow, V/2001 (130), str. 26-27.

List o Ivanu Merzu na poljskom.

Već devet godina izlazi u Poljskoj list o Ivanu Merzu na poljskom jeziku. Pokrenuo ga je i uređuje ga g. Jozef Staszkowian iz Gromadke (Legnica). Svake godine izađu četiri broja. Naziv lista na poljskom glasi:

RYCERZ KRZYZA BIALEGO. Informator o procesie beatyfikacyjnym slugi Bozego Ivana Merza.

List objavljuje razne članke o Ivanu Merzu kako bi ga poljska publika mogla što bolje upoznati. Tu su prijevodi sa hrvatskog ili izvorni članci. Urednik g. J. Staszkowian živio je sve do 1946. u Bosni i dobro govori hrvatski te je tako preveo i cijeli kratki Merzov životopis na poljski.

MERZ U KNJIGAMA

«Ivan Merz. Put duhovne obnove liturgija» – Poglavlje u knjizi: Monah DOROTEJ, Priče iz života hrvatskih svetaca i uzornih vjernika, Verbum, Split, 2001., Biblioteka Fides 5,  str. 95-100.