Dolazi vrijeme katoličkih laika koje se treba prepoznati i prihvatiti
-izjava biskupa Franje Komarice o beatifikaciji bl. Ivana Merza

Prvi laik crkve u Hrvata uzdignut na oltar
-izjava Postulatora p. Božidara Nagya