Primivši Poziciju Ivana Merza u vidu njegove beatifikacija koju mu je uputila Postulatura, Kardinal Franjo Kuharić uputio je postulatoru pismo sljedećeg sadržaja:

Velečasni Oče,

Primio sam knjigu mons. Fabijana Veraje kao Poziciju Sluge Božjega Ivana Merza pa Vam zahvaljujem za knjigu i za pažnju.

Veseli me da kauza Sluge Božjega ide naprijed i još ću biti radosniji kada i njega Sveti Otac proglasi blaženim da bude poruka s neba i uzor života na zemlji suvremenoj mladeži koja je izložena strašnim napastima suvremene civilizacije.

Sveti su uvijek suvremeni jer je svetost ostvarenje otkupljenja u čovjeku do ”punine Kristove” (usp. Iv 1,16) koja nikad ne zastaruje. Sluga Božji Ivan Merz može biti primjer mladima baš u tom otkrivanju Boga kojega je njegova mlada duša tražila i nalazila kao svoju ljubav u veoma nesklonim vanjskim okolnostima. U svakom traženju i otkrivanju Božjih stvarnosti prisutan je Duh Sveti kojemu je mladi Ivan bio poslušan. On je primjer da se u svim okolnostima života, makar se protivile Božjim planovima s čovjekom, može rasti do kršćanske savršenosti.

Svetost je mladost u svakoj dobi života jer je to neprolaznost Božje prisutnosti u duši čovjeka.

U Vašem nastojanju da dovedete do sretnog završetka kauzu želim Vam Božji blagoslov, uz iskreni pozdrav u Gospodinu

Franjo kard. Kuharić, nadbiskup zagrebački u m.