Kto je jest Ivan Merz?

Biografia i działalność Ivana Merza

PRZ EDMOWA  –  W  SRODOWISKU   LIBERALNYM – ROZŚPIEWANA   MŁODOŚĆ –  PROROCZY    MOTTO – PAMIĘTNIK – BANJA  LUKA

AKADEMIĘ WOJSKOWĄ W WIENNER NEUSTADT  – WSZYSTKO   PRZEMIJA  –  ALBO BYĆ   KATOLIKIEM  ALBO   NICZYM – PAMIĘTNIK WIEDEŃ – DĄŻENIE   ZA  WYŻSZYMI  WARTOŚCIAMI

PAMIĘTNIK  WOJENNY

PŁOMIEŃ  ZA  NIESKOŃCZONYMI  WYŻYNAMI  –  PAMIĘTNIK ZAGRZEB – WIEDEŃ   –  W  PARY ŻU  – PAMIĘTNIK-P A R Y Ż      

NOWY  CZŁOWIEK  W  ZAGRZEBIU – JAN  SIĘ  MODLI – LITURGIA – UROCZYM PIĘKNEM  –  EUHARYSTIA – ŹRÓDŁE M   ŻYCIA   –