Marijela Zelić

U župi sv. Ivana apostola i Evanđeliste u Mostaru postavljena je nova slika blaženog Ivana Merza. Sliku je izradila Marijela Zelić, studentica likovne akademije u Širokom Brijegu. Naslikala ju je 2003. g., za proglašenje blaženim Ivana Merza. Sliku je prvi objavio katolički mjesečnik Crkva na kamenu koji izlazi u Mostaru.