Nova knjiga

IVAN MERZ
MISLI

Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza objavila je u 2001. god. novu knjigu – odabrane «MISLI» Ivana Merza.

Ivan Merz je u svome kratkom životu mnogo toga napisao: opširan dnevnik, doktorsku disertaciju, brojne članke, brošure, studije; a mnoga djela ostala su još u rukopisu. S odvijanjem postupka za njegovo proglašenje blaženim pokazala se hitna potreba da se izda izbor njegovih  najljepših misli u vidu što boljeg upoznavanja njegove osobe i djela,  širenja njegove duhovnosti  i poznavanja poruke koju nam Bog upućuje preko njegova svetačkog lika.

Čovjek vjere i svetosti

Kroz njegove misli, koje nam govore o njegovoj živoj vjeri možemo zaći u svetište njegova srca prožetim Milošću, diviti se otajstvu Boga koji prebiva u toj odabranoj ljudskoj duši koju je vodio prema vrhuncima svetosti.

Kad se pročitaju ove njegove misli, spontano nam se nameću tri riječi kojima možemo definirati njihova autora: čovjek  vjere i svetosti.

Merz kako nam izranja iz ovih misli jest čovjek duboke katoličke vjere, čovjek zadivljujućih moralnih vrlina, i čovjek kršćanske savršenosti i svetosti do koje su uzdizao postupno, uz osoban trud, vođen Milošću Božjom.

Izvori Merzovih misli    

Ovdje objavljene  Merzove  misli uzete su u prvom redu iz njegova dnevnika, zatim njegovih članak, njegove privatne korespondencije, te izjava svojim prijateljima. Nastajale se u rasponu od petnaest godina, tj. od Merzove  navršene sedamnaeste  godine, kad je započeo voditi svoj dnevnik, pa sve do kraja njegova života: posljednje misli na kraju ove knjižice uzete su iz njegova testamenta koji je napisao neposredno prije smrti. Sve te misli nastajale su u raznim okolnostima.

Da bi knjižica bila što dostupnije širokoj publici, nisu uključene bilješke o izvorima odakle su misli uzete. One koji žele točno znati izvore njegovih misli, upućujemo na dvije knjige Ivana Merza gdje se te misli nalaze u svome kontekstu i s naznakom odakle su uzete. To su: «Put k Suncu – Ivan Merz ti govori» (Zagreb, FTI, 1993) i «Plamen za visinama» (Zagreb, FTI, 1999.)  U tim dvjema publikacijama čitatelj će naći još mnoge druge Ivanove vrijedne tekstove koji nisu mogli ući u ovo izdanje Merzovih misli. Također će ondje pronaći i cjelovitu bibliografiju Merzovih objavljenih radova, studija i članka.

Merzove misli – ideje vodilje za život

Misli Ivana Merza postale su ideje vodilje mnogim mladim i odraslima kako su to mnogi posvjedočili. Njegovo ime značilo je program života i rada cijelom jednom naraštaju mladih katolika. Koji put je bila dovoljna samo jedna Merzova rečenica da osvijetli životni put i dade hrabrosti u određenoj životnoj situaciji kako svjedoči Dr. Brigita  K. iz Zagreba,  koja reče kako joj je samo jedna Merzova rečenica – “ići u neugodne situacije” – veoma mnogo pomogla u životu. (Merz ju je napisao u Parizu kao jednu od svojih odluka u svome “životnom pravilu”).

Uspon prema svetosti kroz trud i napor 

U duhovnom razvoju Ivana Merza prema svetosti postoji stupnjevitost i uspon, što se može uočiti čitajući njegove misli i tekstove kad su poredani kronološki. Prve godine mladenaštva često su ispunjene nejasnoćama, lutanjem i traženjem na vjerskom i moralnom području što je našlo odjeka u njegovu dnevniku. Merz se postupno uzdizao prema kršćanskoj svetosti, ali to nije išlo bez borbe, odricanja, uočavanja svojih slabosti i otpora ljudske naravi; nakon mladenačkih lutanja i traženja, te nakon duboko doživljenog obraćenja tijekom rata, Merz dolazi do dubokog iskustva vjere i izgrađenih kršćanskih stavova koji su karakteristični za zreli period njegova života, što nalazimo u njegovim tekstovima objavljenima u raznim člancima i djelima nastalim posljednjih godina njegova života.

Hrvatski književnik o Merzovim spisima

“Iz svakog rada koji je Merz napisao osjetio sam snagu, jer sve ono što je napisao, napisao je u svetom zanosu i blistavom okrilju nerazjašnjene Milosti. To je bila njegova snaga, a i danas je.»  Tim je riječima jedan suvremenik Ivana Merza i suradnik u apostolatu Ton S.,[1] – koji Merza nije  nikad osobno susreo ni vidio, nego je samo čitao njegove tekstove –  izrazio ono što su toliki osjetili i doživjeli:  misli Ivana Merza, njegovi spisi i tekstovi proviru iz jednog duboko religioznog kršćanskog iskustva, iz doživljenih i proživljenih istina katoličke vjere, napisane su u «blistavom okrilju Milosti». I tu je njihova snaga, očaravajuća privlačnost i ljepota, koja potiče i poziva na razmišljanje.

Kardinal Franjo Kuharić o Ivanu Merzu

O snazi i ljepoti Merzovih misli izrazio se i Kardinal Franjo Kuharić:

 «Otkrivanje Merzove duše jest ulazak u jedan splet divnih planina… Ivan Merz bliješti u tom nizu velikih, vjernih sinova i kćeri naše Crkve u hrvatskom narodu kao jedan blještavi vrhunac. I kao što se na vrhunce penju hrabri planinari, tako bih želio da otkrivanje Ivana Merza u mladim dušama ove generacije, ovih naših prilika, budi težnju da se penju, da idu u visine i da osjete kako je divno gledati s tih visina na široke horizonte Božje stvarnosti i da osjete kako je čist zrak u visinama, te da uvijek prema njima teže… Ivan Merz ima mnogo toga reći danas našim mladima, našim sjemeništarcima, našim bogoslovima, našim redovnicima i redovnicama, nama svećenicima i biskupima.” (Govor na svečanoj Akademiji prigodom 50. obljetnice smrti I.Merza, u Zagrebu, 25.XI.1978.)

*************

Kada je Ivan Merz već bio otišao u Vječni život, zahvalna mladež donijela mu je na grob vijenac sa svilenom vrpcom na kojoj je bilo napisano:

“HVALA TI, ORLE KRISTOV, ŠTO SI NAM POKAZAO PUT K ‘SUNCU’!”

Ta rečenica možda najbolje izražava što je Ivan Merz značio za svoje vrijeme, a što on može značiti i danas, jer poruke svetih Božjih ljudi, njihove misli, jesu uvijek aktualne. Želimo Vam, dragi čitatelji, da se pročitavši ove misli i sami u to uvjerite!

Postulatura Ivana Merza