Da bi Sveta Stolica proglasila nekoga “blaženim”, tj. da bi uvela crkveni kult u čast dotičnog Sluge Božjega, zahtijeva se jedno čudo koje se dogodilo na njegov zagovor. To, dakako, treba dokazati posebnim procesom, a u Kongregaciji će stručnjaci prosuditi, radi li se o naravno neprotumačivom događaju, te postoji li uzročna veza između molitava upućenih Sluzi Božjemu i samoga događaja. Čudo čini sam Bog, i sigurno ga ne bi učinio na zagovor nekoga, koga ne kani proslaviti u Crkvi.

Što se tiče stanja čudesnih uslišanja u kauzi Ivana Merza možemo odgovoriti potvrdno. Jedno od dosada najvećih uslišanja jest čudesno ozdravljanje Anice Ercegović iz Sunje još 1930. godine na grobu Ivana Merza o čemu je već pisano u Merčevim biografijama. Anica Ercegović još u djetinjstvu se teško razboljela. Bolovala je od raznih bolesti kroz cijelu mladost (tbc, bolest srca, upala zglobova itd.) Nakon šest godina liječenja liječnici joj nisu mogli pomoći i poslali su je kući da umre. Ona je međutim pošla na grob Ivana Merza iskreno se molila za ozdravljanje. Dogodilo se čudo. Nakon molitve na Merčevom grobu vratila se kući potpuno zdrava. Poživjela je još punih 55 godina u punom zdravlju. Umrla je 1985. god. u 80 godini života. No kako se tada još nije pomišljalo na pokretanje postupka za proglašenje Ivana Merza blaženim, nije sačuvana dostatna liječnička dokumentacija pa je pitanje hoće li odgovorni u Kongregaciji uvažiti ovo čudesno uslišanje po zagovoru Ivana Merza. Osim ovoga postoje i druga uslišanja kako to svjedoče brojne zahvalnice na Merčevom grobu kao i one objavljene u prošlim brojevima ovoga Glasila.

Poziv na molitvu Ivanu Merzu

Neovisno o do sada postignutim uslišanjima veoma je potrebno i nadalje moliti se i preporučivati u zagovor Ivanu Merzu da Bog po njegovu nebeskom posredovanju učini čudesa koja će potvrđivati Ivanovu svetost. A čudesnih uslišanja naravno neće biti ako ne bude molitve. Stoga preporučamo svim štovateljima Ivana Merza da se sami mole i drugima neka preporučuju molitvu u zagovor Ivana Merza. O dobivenim uslišanjima neka se obavijesti Postulatura za beatifikaciju Ivana Merza (10000 Zagreb, Župni ured sv.Petra, Vlaška 93).