OJ, TI DRAGI NAŠ NEBESKI ORLE

Oj, ti dragi naš nebeski orle,
Sa Sionskog zlaćanog vrhunca,
Čuvaj, pazi, vodi čete naše,
Put im kazuj sve do vječnoga Sunca.

Kao sunce, hrvatski naš sine,
Svim nam sjajiš primjerom s visina.
Neka snagom sve pod barjak plamni
Kristu vodi sav naš narod slavni.

Ti herojski kroz sav život zemni,
Među svece zvao si nas Spasu.
U veselju kao junak hrabri
Bogu vodi voljenu Hrvatsku uvijek.