PAPINSKA SVETA MISA BEATIFIKACIJE BLAŽENOG IVANA MERZA Banja Luka, 22. lipnja 2003.

Tekstovi mise novoga blaženika
s uvodnim i zaključnim riječima Svetoga Oca

Papa Ivan Pavao II. započinje svetu misu:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

R. Amen.

Mir vama!

R. I s duhom tvojim.

POZDRAVNI GOVOR BANJALUČKOG BISKUPA
FRANJE KOMARICE

Nakon pozdrava biskupa F. Komarice Sveti Otac uvodi u svetu misu ovim riječima:

Predraga braćo i sestre, Krist Isus, svjetlo što prosvjetljuje svakoga čovjeka, koji dolazi na ovaj svijet, želi da njegovi učenici budu sol zemlje i svjetlo svijeta. Sinovi i kćeri ove zemlje, s vama zajedno svjedok muke i slave Gospodnje, želim slaviti ovu Euharistiju: žrtvu hvale i prinos pomirbe i mira. Kristovo svjetlo blista u jednome od sinova ove Banjolučke biskupije: u Ivanu Merzu, koji će za vrijeme ovoga slavlja biti proglašen blaženim. Bio je vjernik svjetovnjak uzoran i hrabar, čovjek kulture i osjetljiv za bogoslužje, uronjen u nadnaravno djelatno zauzet u širenju kraljevstva Božjega. Njega vam želim dati kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti, u ponovnoj izgradnji onoga što je srušilo nasilje, u pomirbi među pojedincima i obiteljima, u promaknuću istinske društvene obnove u pravdi i miru. On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima.

Uprimo svoj pogled u Krista Isusa te mu se na ovu tjednu svetkovinu Uskrsnuća, to jest nedjelju, smjerno obratimo moleći da bude među nama nazočan i obdari nas svojim neizmjernim milosrđem.

Nakon uvodnih misnih obreda Svetom Ocu su pristupili nadbiskup zagrebački Josip Bozanić, biskup banjalučki Franjo Komarica i postulator o. Božidar Nagy. Nadbiskup Josip Bozanić uputio je Svetom Ocu ove riječi:

Sveti Oče, kao nadbiskup zagrebački, ponizno Vas molim da se udostojite ubrojiti među blažene časnoga slugu Božjega Ivana Merza.

Potom je biskup Franjo Komarica pročitao kratki prikaz života časnog Sluge Božjega Ivana Merza:

Časni sluga Božji Ivan Merz rodio se je 16. prosinca 1896. u Banjoj Luci, gdje je i kršten 2. veljače 1897. Ovdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Provevši kraće vrijeme u Vojnoj Akademiji u Bečkome Novom Mjestu, upisao se 1915. na Bečko sveučilište, želeći se — kao profesor — posvetiti podučavanju i odgoju mladeži u Bosni, po primjeru svojega profesora Ljubomira Marakovića, kojemu je bio uvijek zahvalan što mu je pomogao otkriti bogatstva katoličke vjere.

U ožujku je 1916. pozvan u vojsku te je kasnije poslan na talijansko bojište, gdje je proveo najveći dio 1917. i 1918. Ratna su iskustva pridonijela duhovnome sazrijevanju ovoga mladića, koji je, kao svjedok ratnih strahota i stavljajući svoju sudbinu u ruke Božje, svim svojim bićem nastojao stupati putem kršćanske savršenosti. »Boga zaboraviti nikada! Težiti neprestano za ujedinjenjem s njime… Bilo bi grozno, kada ovaj ratne bi imao nikakve duševne koristi za me!… Moram započeti novi preporođeni životu duhu novospoznatoga katolicizma. Jedini Gospodin neka mi pomogne, jer čovjek sam od sebe ne može ništa!« Tako je 5. veljače 1918. pisao u svojemu dnevniku, dok je još bio na ratištu.

Nakon rata vratio se je u Beč i nastavio je studij (1919.- 1920.), a onda se je preselio u Pariz (1920.-1922.), gdje je pripremao svoju doktorsku disertaciju naslovljenu: »Utjecaj bogoslužja na francuske pisce od Chateaubrianda do danas«, kojom je na Sveučilištu u Zagrebu stekao naslov doktora filozofije. Ostatak je svojega kratkog života proveo kao profesor na Nadbiskupskoj gimnaziji u Zagrebu, gdje je revno i uzorno vršio svoje staleške dužnosti.

Časni je sluga Božji Ivan Merz postao poznat nadasve po svojemu apostolskom radu među mladeži, prvo u Hrvatskome katoličkom omladinskom savezu, a potom u Hrvatskome orlovskom savezu, kojemu je postao dušom i koji je u Hrvatskoj bio prva ustanova Katoličke akcije, kakvu je želio papa Pio XI. Prema Merčevoj zamisli, ta je udruga trebala u prvome redu pridonijeti odgoju probrane skupine apostola svetosti. U tu je svrhu trebala poslužiti i liturgijska obnova, kojoj je on bio jedan od prvih promicatelja u hrvatskim krajevima, prethodeći u tome za četrdesetak godina smjernice Drugoga vatikanskog sabora.

U svojemu je radu nailazio na nerazumijevanja i teškoće, u kojima je znao očuvati zadivljujući mir, koji je bio plod njegova stalnoga zajedništva s Bogom u molitvi. Po sudu onih koji su ga izbliza poznavali, on je »mišlju i srcem bio uronjen u nadnaravno«. Uvjeren da je za spas duša najmoćnije sredstvo patnja prikazana Gospodinu, svoje je tjelesne i duševne patnje prikazivao ištući blagoslov za svoja apostolska djela te je, uoči same smrti, Gospodinu prinio i svoj mladi život za svoje orlove. Preminuo je u Zagrebu 10. svibnja 1928., u 32. godini života, ostavivši za sobom glas svetosti.

Ubrzo nakon smrti počelo se razmišljati o pokretanju postupka za njegovo proglašenje svetim. Informativni je postupak o glasu njegove svetosti obavljen pri Duhovnome stolu u Zagrebu od 1958. do 1986. Potom je Zbor za proglašenje svetih dao prirediti Poziciju o životu, krepostima i glasu svetosti Sluge Božjega, koja je bila predmetom rasprave teologa 19. travnja 2002. i rasprave kardinala i biskupa sljedećeg 5. svibnja. Vaša je Svetost, prihvativši sud spomenutoga Zbora, odredila da se 5. srpnja 2002. proglasi uredba o životu i krepostima Sluge Božjega.

Zbor je za proglašenje svetih potom ispitao slučaj izvanrednoga ozdravljenja što se je 1930. dogodilo na grobu Ivana Merza. Pošto su liječnici stručnjaci ustanovili da je ozdravljenje znanstveno neprotumačivo, teolozi su te kardinali i biskupi istoga Zbora izjavili da se ozdravljenje ima pripisati zagovoru Sluge Božjega. Potom je 20. prosinca 2002. u nazočnosti Vaše Svetosti proglašena uredba o spomenutome čudu. Tako je otvoren put za uzdignuće časnoga sluge Božjega Ivana Merza na čast oltara.

OBRED BEATIFIKACIJE

Nakon što je biskup Franjo Komarica dao kratak prikaz života časnog sluge Božjega Ivana Merza, koji će za nekoliko trenutaka biti proglašen blaženim, Papa Ivan Pavao II. izriče formulu beatifikacije ovim riječima:

Mi, udovoljavajući želji Našega brata zagrebačkoga nadbiskupa Josipa Bozanića te brojne druge braće u biskupstvu i mnogih vjernika, pošto smo razmotrili mišljenje Zbora za proglašenje svetih, Našom apostolskom vlašću dopuštamo da se sluga Božji Ivan Merz od sada naziva blaženim i da se svake godine na dan njegova rođenja za nebo, desetoga svibnja, može slaviti njegov spomen na mjestima i na način kako je to određeno kanonskim propisima. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. R. Amen.

Nakon svečane formula beatifikacije Papi prilazi procesija s relikvijama. Relikviju bl. Ivana Merza nosi Slavica Tuškan, suradnica Krista Kralja, sigurno najzaslužnija da preda Papi relikvijar novog blaženika. Poslije toga ponovno Papi prilaze nadbiskup zagrebački Josip Bozanić, biskup banjalučki Franjo Komarica i postulator o. Božidar Nagy. Nadbiskup Bozanić zahvaljuje Papi ovim riječima:

Sveti Oče, u ime svih vjernika biskupija u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, te u ime banjolučkoga biskupa i u svoje osobno ime, od srca Vam zahvaljujem što ste se udostojali ubrojiti među blažene časnoga slugu Božjega Ivana Merza.

Sveta misa se nastavlja pjevanjem himna Slava Bogu na visini.

Zbornu molitvu moli Sveti Otac:

Pomolimo se.

Bože, naš Oče, blaženi je Ivan, vjeran krsnome pozivu na svetost, revno radio na odgoju mladež u vjeri i kršćanskome životu. Udijeli i nama da, ojačani njegovim zagovorom i potaknuti njegovim primjerom, vjerno i hrabro nastavimo navješćivati Evanđelje i za nj svjedočiti. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vjeke vjekova. Amen.

SLUŽBA RIJEČI

Nikada neće u zaborav pasti, niti će mu spomen ikada propasti

Čitanje knjige Sirahove.

Sir 39, 6-10

Ako to veliki Gospod hoće, napunja ga duhom razbora, i on daždi riječima mudrosti i molitvom slavi Gospoda. Gospod upravlja savjetom i spoznajom njegovom, a on razmišlja o otajstvima Gospodnjim. On izlaže pouku, koju je primio, i hvali se Zakonom Saveza Gospodnjega. Mnogi hvale umnost njegovu, nikada neće u zaborav pasti, niti će mu spomen ikada propasti, nego će mu ime živjeti od pokoljenja do pokoljenja. Narodi će proglasiti mudrost njegovu i hvalom će ga slaviti zajednica.

Riječ je Gospodnja.

R. Bogu hvala.

PRIPJEVNI PSALAM

119 (118), 1. 8. 9-10. 11-12. 13-14

R. Nauči me, Gospodine, svojim pravilima!

1. Blaženi oni kojih je put neokaljan,

koji hode po zakonu Gospodnjemu.

Tvoja ću pravila čuvati,

ne zapusti me nikada. R.

2. Kako će mladić čistim sačuvati put svoj?

Čuvajući riječi tvoje.

Svim srcem svojim tebe tražim;

ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih. R.

3. U srce pohranih riječ tvoju

da protiv tebe ne sagriješim.

Blagoslovljen si, Gospodine,

nauči me svojim pravilima. R.

4. Usnama svojim navješćujem

sudove usta tvojih.

Putu se propisa tvojih radujem

više nego svemu bogatstvu. R.

DRUGO ČITANJE

Sve gubitkom smatram zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima.

3, 8-14

Braćo, sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijega, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem — ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj — da spoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego — hitim ne bih li kako dohvatio, jer sam i sam zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio.

Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitam, k nagradi vis! njega poziva Božjega u Kristu Isusu.

Riječ je Gospodnja.

R. Bogu hvala.

R. Aleluja, aleluja, aleluja!
Iv 15, 4 i 5b

Ostanite u meni, i ja u vama, govori Gospodin:

tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.

R. Aleluja, aleluja, aleluja!

EVANĐELJE

Mt 5, 13-16

Vi ste sol zemlje. Vi ste svjetlo svijeta

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima: »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad, što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega, koji je na nebesima.«

Riječ je Gospodnja. R. Slava tebi, Kriste!

PROPOVIJED SVETOGA OCA IVANA PAVLA II.

Nakon Papine propovijedi uvod u ispovijest vjere izgovara biskup Franjo Komarica :

Braćo i sestre, sabrani smo oko Prvosvećenika Ivana Pavla II., Kristova namjesnika na zemlji, nasljednika apostola Petra i vidljivoga temelja jedinstva u kršćanskoj vjeri i ljubavi. Zbog toga sada svi zajedno pred njim ispovjedimo svoju vjeru, koju su naši predci primili prije četrnaest stoljeća i na ovim prostorima u vjerno čuvali i očuvali, često i uz cijenu vlastitoga

života. Ta je vjera blaženome Ivanu Merzu bila životno zvanje. Neka ova zajednička ispovijest vjere potvrdi našu postojanost i našu vjernost krsnomu zavjetu. Molimo zajedno govoreći:

VJEROVANJE


MOLITVA VJERNIKA

Papa Ivan Pavao II. uveo je u molitvu vjernika ovim riječima:

Braćo i sestre, u zajedništvu smo s mnoštvom znanih i ne znanih ispovjedalaca vjere. Ispunjeni vjerom i nadom obratimo se iskrena srca Ocu Nebeskomu, koji želi da se svi ljudi spase, i molimo ga za sebe i za potrebe svakoga čovjeka u ovoj zemlji i cijelomu svijetu.

R. Gospodine, usliši nas!

1. Isus je vođenje svoje Crkve u sadašnjim teškim i nemirnim vremenima povjerio ovdje nazočnome papi Ivanu Pavlu II.

— Gospodine, čuvaj ga svojom moći, upravljaj njime svojom ljubavlju, rasvjetljuj ga u dvojbama, tješi u patnjama, krijepi u teškoćama, molimo Te:

R. Gospodine, usliši nas!

2. Biskupije sa svojim biskupima na čelu i u jedinstvu s Petrovim nasljednikom i rimskim biskupom, očituju jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu.

— Gospodine, daj da svi članovi tvoga naroda u banjolučkoj biskupiji, vrhbosanskoj nadbiskupiji te u biskupijama mostarsko-duvanjskoj i trebinjsko-mrkanskoj, kao i u cijeloj Katoličkoj Crkvi neprestano rastu u jedinstvu apostolskoga nauka i svetomu načinu življenja te, ispunjeni ljubavlju, budu jedno srce i jedna duša i ostanu postojani u evanđeoskoj nadi, molimo Te:

R. Gospodine, usliši nas!

3. Brojni ljudi iz naše domovine i inozemstva trude se oko izgradnje sretnije budućnosti ove zemlje i njenih naroda i stanovnika.

— Gospodine, pomozi svima odgovornima u našoj domovini kako bi bili istinski graditelji pravedna mira i istinske pomirbe, pravi promicatelji općega dobra i da se neprestano trude oko zaštite ljudskoga dostojanstva, poštivanja temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda te ponovne izgradnje svega što je u nedavnome ratu porušeno, molimo Te:

R. Gospodine, usliši nas!

4. Svoju si Crkvu obogatio novim blaženikom, Ivanom Merzom, koji je stekao svoju izobrazbu na europskim učilištima i sveto živio i djelovao kao vjernik svjetovnjak.

— Gospodine, daj da po zagovoru našega Blaženika svako obrazovno središ te u našim gradovima i selima bude u službi istinskih ljudskih vrijednosti i općega napretka i blagostanja, u skladu s tvojim naumom o čovjeku, kojega si stvorio na svoju sliku i priliku, molimo Te:

R. Gospodine, usliši nas!

5. U nedavnim ratovima na prostorima Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja velik je broj ljudi izgubio živote, a mnogi su još uvijek lišeni svojih osnovnih ljudskih prava. Brojni su i oni koji su ostali bez svojih domova i svoga zavičaja.

— Gospodine, ne dopusti da nas nadvladaju nepravde i očaj, nego nam daj snage da se odlučno zauzimamo za istinu, pravdu, oprost, pomirbu i suživotu miru i ljubavi s drugima oko nas, molimo Te:

R. Gospodine, usliši nas!

6. Obitelj je temelj svakoga naroda, društva i Crkve i nositeljica je neotuđivih prava i dostojanstva.

— Gospodine, pomozi našim obiteljima da budu zdrave škole vjere i ljubavi prema Bogu i bližnjemu, u kojima će roditelji odgajati svoju djecu po tvojim zakonima. Pomozi mladima da vjerni kršćanskoj baštini svojih otaca i nasljedujući primjer tvoga sluge blaženoga Ivana Merza izgrađuju sretniju budućnost za sebe i druge, molimo Te:

R. Gospodine, usliši nas!

7. U minulim vremenima mnogi su na ovim prostorima izgubili živote na okrutan način kao žrtve mržnje i nasilja.

— Njima i svim našim pokojnima budi blag i milosrdan sudac i podari im svoje vječno blaženstvo, molimo Te:

R. Gospodine, usliši nas!

Papa je zaključio molitvu vjernika ovim riječima:

Milosrdni vječni Bože, hvala ti za blaženoga Ivana Merza, kojega si svome narodu darovao za uzor vjerničkoga življenja i za zagovornika u nebu.

Udostoj se u svojoj dobroti uslišiti prošnje što ih preda te smjerno iznijesmo. Po Kristu Gospodinu našemu. R. Amen.

DAROVNA

Sveti Otac moli darovnu molitvu i predslovlje:

Gospodine, donosimo ti na oltar ovaj prinos. Daj nam sinovsku ljubav kojom si obdario blaženoga Ivana: da čista i gorljiva srca pristupimo tvojim otajstvima i prinesemo žrtvu tebi ugodnu, nama korisnu. Po Kristu Gospodinu našemu. R. Amen.

Gospodin s vama.

R. I s duhom tvojim.

Gore srca.

R. Imamo kod Gospodina.

Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.

R. Dostojno je i pravedno.

Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Tebe slavi zbor svetih. Njihova zaslužena nagrada proslava je tvoje milosti; njihov život nam je primjer, njihov zagovor pomoć, zajedništvo s njima izvor pravoga bratstva. Mnogovrsno nam svjedočenje svetih pomaže u životnoj borbi, dok s njima ne postignemo neuveli vijenac slave, po Kristu našem Gospodinu. I stoga sada i u sve vjeke sa zborovima anđela i svetih odanom dušom tebi hvalu pjevamo: Svet, svet, svet…


POPRIČESNA

Pomolimo se.

Gospodine, na spomen blaženoga Ivana primili smo sveta otajstva. Daj da nam posvete srce i dušu te budemo dionici božanske naravi. Po Kristu Gospodinu našem. R. Amen.

Nakon blagoslova Papa je predao križ mladima ovima riječima:

Draga mladeži, na završetku ovoga svečanog bogoslužja za vrijeme kojega sam proglasio blaženim Ivana Merza, mladića podrijetlom iz vaše domovine, želim vam predati ovaj križ, koji je danas bio čašćen kraj oltara za vrijeme ovoga euharistijskog slavlja. Blaženi je Ivan u središte svojega školovanja, svoje profesorske službe i svojega apostolata, stavio Vazmeno Otajstvo, koje se slavi u bogoslužju i koje je vrelo i vrhunac života Crkve.

Primite u svoj život Kristov slavni Križ! Po primjeru blaženoga Ivana budite svjedoci ljepote kršćanskoga bogoštovlja i svojim životom očitujte ono što ste u vjeri primili. Neka vam na vašemu hodočašću prema kraljevstvu Božjemu križ bude uvijek svjetlo i putokaz. Idite radujući se u Gospodinu.

R. Bogu hvala.