Bdij nad nama, Ivane!

Sve sile ovog’ svijeta uništit’ ne mogu
Onog’ što za nas moli u Vječnome životu!

Bdij nad nama, Ivane, i u ovom času
kad neprijatelj vreba na svakome koraku!

Osta’ čitav grob kad pade na Te svod
u Bazilici Isusovoj – sveto mjesto to!

Brate dobri, mili, moli se za nas,
Bog te za nas odabr’o je da nam budeš spas!

Sve sile ovog’ svijeta uništit’ ne mogu
Onog’ što za nas moli u Vječnome životu!
Domagoj Jakumetović