Blaženiku Ivanu Merzu

Život po mjeri ranjenog čovjeka
Uvijek nas vraća tami ljudskog pada,
O, Ti si Orle Svjetlo našeg vijeka,
Prejasna staza za sva srca mlada,
Ti si na oltar uzdignuta Nada.

Bog kad je ljude iz raja prognao
Široke ruke u svemu je bio,
Ljudima skoro sve je dopustio,
Jedino vrijeme koje nam je dao
U svojoj vlasti Bog je zadržao.

Kad je Bog dobri sebi Te pozvao
U kor anđela, rajskih odvjetnika,
Da slaviš zakon svojih baštinika
Ti si se Orle spreman odazvao,
Tebe je Orle Bog sebi pozvao.

Ti znaš istinu svih naših strahota:
Isusov narod još nije priznao
Darove koje On je sobom dao,
Ljubav k’o princip puta i života,
Ti znaš istinu svih naših strahota.

Mjesto ljubavi korist je uzela,
Zvijeri osvete na sve strane reže,
Snovi i mašta iz života bježe,
Volja je zakon časti preuzela,
O Nado naša u spas sa raspela.

Sve kod nas u tom proteklo je znaku,
Bili smo ziđe kršćanskomu Domu,
Na križnom putu divljač u progonu,
Ti si nas, Svjetlo, hrabrio u mraku,
Sve kod nas u tom proteklo je znaku.

Um što Vukovar s dlanom je sravnio,
Um koji kaže nismo za to znali,
Nije se moglo, nismo vjerovali,
Um što New-jorku mir vratio ne bi,
Taj um je, Orle, prijetio i Tebi.

Ivan je ime međa i planina
A Merz je čovjek snažnom duhu dao
Dobar si bojak Orle vojevao
U misteriji hostije i vina,
Ivan je ime međa i planina.

Bio si genij, izniman i rijedak,
Velik i iskren, k’o dijete bez grijeha,
Teret zavisti zbog divnih uspjeha
Nadam se da Ti ne bi odveć težak,
Bio si genij izniman i rijedak.

Asfalt je, kažu, užurban i zao,
Dobrota ljudska zadnja mu je briga,
Ti himno srca, tijelo svetih knjiga,
Zagrebu lađu života si dao,
Hrvatskoj lađu života si dao.

Nama si svjedok, Bog te izabrao,
Nama si uzor, Bog Te uzdigao,
Našoj si vjeri lice osvjetlao,
Sada si i sam u svete prešao,
Za nas si Orle u svete prešao.

K’o svjetlost bijela, k’o maslačak žuta,
Divna Adresa na oltar je sjela,
U lovor vijenac ljubav je sve splela,
Gle, cilj je ljepši od prijeđenog puta,
U Te se, Orle, ufa Crkva cijela.

Promičem ovdje vjeru Crkve Tvoje,
U svetu misu, u otajstva sveta,
U Sunce, Krista za nas razapeta,
U svete lađe što na Stijeni stoje,
U Tebe Orle, u krijeposti Tvoje.

Vini se vini Orle naših dana
Sveliječna ljubav naroda je Tvoga,
Vini u slavu Čovjeka i Boga
Vini zbog patnje i zadanih rana,
Vini se vini Orle naših dana.
Lujo Medvidović