Božjem orlu dr. Ivanu Merzu

Visoko Ti si razvio orlovska krila
Leteć nad oblak ravno do rajskih vrata.
U tom letu duša Ti riznicom bila,
Riznicom Žrtve – Euharistije – Apostolata.

Gdje god si samo maknuo orlovskim krilom,
Svuda su nikli milosti Božje znaci.
Zaslugom Tvojom Hrvatskom našom milom
Orlovski svud su stali lepršat’ barjaci.

Hrvatska srca novovjekih mladih križara
Novim i Božjim duhom su disati stala.
Tvoja je snaga mogla čudesa da stvara,
Ali joj nije veriga smrti dala.

O, Božji Orle, nema Te više tude,
No Ti si ipak za ovo kratko vrijeme
Uspio stvorit’ novo i doba i ljude,
Koji će dalje sijati Tvoje sjeme.

O, Božji Orle, velika Tvoja djela
Drugovi Tvoji nastavljaju novi i stari:
Hrvatskom sada krila s orlovskog tijela
Šire i steru hrvatski borci – križari.

O, Božji Orle, s podnožja vječnoga Cara
Na zemlju sada sleti, nad narod Hrvata,
Budi braničem orlića svojih – križara,
Braničem Žrtve – Euharistije – Apostolata!

(NEDJELJA, srpanj 1938.)
Boris Kolb