Brate sveti

U vremenu ovom teškom,
koje prijeti svijetu cijelom,
Da ostanemo Kristu vjerni,
Pomozi nam brate sveti!

Moli za nas, moli za nas,
Moli za nas, dobri brate!
Moli za nas, moli za nas,
Za svoj narod, za Hrvate!

Moli za nas, moli za nas,
Moli za nas, Orle Kristov!
Moli za nas, moli za nas,
Moli svojom dušom čistom!

Svome puku sad doleti,
Brate mili, brate sveti!
Kao nekad ti ražari,
U srcima plamen vječni!

Moli za nas, moli za nas,
Moli za nas, dobri brate!
Moli za nas, moli za nas,
Za svoj narod, za Hrvate!

Moli za nas, moli za nas,
Moli za nas, Orle Kristov!
Moli za nas, moli za nas,
Moli svojom dušom čistom!

Svome puku sad doleti,
Brate mili, brate sveti!
Kao nekad ti ražari,
U srcima plamen vječni!

Pa da s tobom, s tobom Orle,
Poletimo u visine,
Prema Nebu, prema Suncu,
Sve do Rajske domovine!

Prema Nebu, prema Suncu,
Sve do Rajske domovine!
Krešimir Jakumetović