Doleti nam brate

Kušnje mnoge sa svih strana prijete,
Gdje naći zaklon, gdje naći mir?
U vihoru ovom svi nekud žure,
Kao da dan je posljednji.

Ivane blaženi, moli za nas,
U pomoć priteci zagovorom svojim!
Narodu svome, svojoj zemlji,
Pomozi, brate sveti!

Doleti, doleti, doleti nam brate,
Doleti s visina nebeskih!
Povedi nas tamo gdje mir je pravi,
Gdje Sunce vječno sjaji!

A nade tako malo, al’ još uvijek je ima,
Sa Neba nama svijetliš ti.
Rastjeruješ magle i oluje silne,
Obasjan svjetlom Kristovim.

Ivane blaženi, moli za nas,
U pomoć priteci zagovorom svojim!
Narodu svome, svojoj zemlji,
Pomozi, brate sveti!

Doleti, doleti, doleti nam brate,
Doleti s visina nebeskih!
Povedi nas tamo gdje mir je pravi,
Gdje Sunce vječno sjaji!
Krešimir Jakumetović