Dr. Ivanu Merzu

Proklikni, pjesmo,

Izvij se gromka mladih iz grudi;
radostan dan je slave prekrasne,
radostan dan je, braćo, o, ljudi!

Danas je spomen njegove smrti,
koji je bio vođa nam smjeli,
koji je dignuo zastavu Krista
do neba plava
zovući sve što srca su čista,
s njim da se bore i da probude
ljudstvo, što spava.

Boreć’ se s tijelom, dižući dušu,
k vječnome Bogu
pred nama on je stupao u boj.
Svladavši sebe, svladavši mnogu
zamku, što đavo i svijet mu vio;
k’o žrtvu Bogu dao je mladost,
život svoj bio.

Apostol vjerni Kristov je bio,
k Bogu je svu nam vodio mladost.
Hostija bijela kruh mu je bila:
iz nje je svoju crpao snagu,
snagu i radost.

Duša mu bila Jaganjac bijeli,
a srce čisto, žarko ko’ svijetlo,
plameno sunce.
Vodeć’ nas k Bogu k’o or’o smjeli
prvi je stigo na svete vrhunce
ljubavi Božje.

On vođa naš je, mladosti naše
ideal sveti.
Borbe nas teške uza nj ne plaše,
jer on nas vodi sada s nebesa.

Mladosti naša, za njime stupaj
sveta i čista!
Za njime stupaj naprijed smjelo
u boj za Krista!


(NEDJELJA, br. 17, 3. V. 1942.)
I.L.