Heroju Kristovu

+Dr. Ivanu Merzu

Svoj život mladi dao si Kristu,
Boj si vodio za Njegovu slavu,
Žrtvu si Njemu prinesao krasnu!
Jer grijeha si silnu prigušio lavu.

Svijet Ti u zamamnom sjaju
Kupu pružaše slasti,
A Ti si, hrabri viteže Krista,
Uništio sve svoje strasti.

Junače, nagrađen si vječno!
Krunu Ti pravda je splela.
Boj si izvojštio slavni
Uz pljesak divnih anđela.


(ORLOVSKA STRAŽA, br. 6/7, 1929.g.)
Ante Mahulja