Hodočasniku Božjem

Za blagdan bl. Ivana Merza 10. 5. 2010.

Plamen tvoj gori, ugasit se ne da,
Bog je sa nama, u sve dane svijeta!
On našemu rodu svog viteza šalje,
tá borba za Vječnost još uvijek traje!

Bitke su teške pratile tebe,
al´ iš´o si naprijed u pobjede svete!

Pohodio ti si Predvorje Raja, a
kako i ne bi, kad Majka te zvala!
Ave Marija pjevaš bez kraja i
krunicu moliš sa toliko žara.

Visoko ka Suncu odvedi nas Orle,
Najljepšoj Majci u Nebeske Dvore!
Vječni Grad – zauvijek te pamti,
hodočasniče Božji, takvih je broj mâli!

Neka nas spomen na tebe ne mine,
ti si nam uzor, naš hrvatski sine!
Osvojio ti si srca sva naša,
Ivane dobri mi kličemo: hvala!

U borbu života krećemo sada, za
tobom do Krista, našega Kralja!

Plamen tvoj gori, ugasit se ne da,
Bog je sa nama, u sve dane svijeta!
On našemu rodu svog viteza šalje,
tá borba za Vječnost još uvijek traje!