Hrvatska blista u Ivanu Merzu

Hrvatska blista u Ivanu Merzu,
Katoliku pravom, tom Božjem svecu!
Malo je takvih ljudi u Hrvata
poput našega dragoga brata!

Život na zemlji ga mazio nije,
u ratu ga Milost dotakla cijelog je!
Pokucala bolest zatim mu na vrata,
al’ vjera mu bila još jača je tada!

Svoju bol i patnju prikaz’o je za mlade,
svoj život na smrti Ivan za njih dade!
Tad pođoše k Ocu svome u Vječnost
i Hrvatska zablista u sjaju nebeskom!

Hrvatska blista u Ivanu Merzu,
Katoliku pravom, tom Božjem svecu!
Malo je takvih ljudi u Hrvata
poput našega dragoga brata!
Krešimir Jakumetović