Hvala ti, dobri naš brate

Hvala ti vitezu Božji,
Za primjer što si nam dao!
Hvala ti Ivane mili,
Nebo k nama te poslalo!

Hvala ti, dobri naš brate,
Za tvoju svetu žrtvu!
Hvala ti, orle Kristov,
Što si nam pokazao put k Suncu!

Hvala ti Ivane, Hvala ti Ivane,
Hvala ti, hvala ti, dobri naš brate,
Dobri naš Ivane!

Hvala ti borče hrabri,
S bijelih planina!
Hvala ti Ivane sveti,
Uzore mladima!

Hvala ti, dobri naš brate,
Za tvoju svetu žrtvu!
Hvala ti, orle Kristov,
Što si nam pokazao put k Suncu!

Hvala ti Ivane, Hvala ti Ivane,
Hvala ti, hvala ti, dobri naš brate,
Dobri naš Ivane!
Krešimir Jakumetović