Hvala ti orle Kristov

Ova je pjesma napisana i skladana za beatifikaciju bl. Ivana Merza i prvi puta su je izveli «Leptiri» u Banjoj Luci, 22. lipnja 2003. na Papinoj misi proglašenja blaženim Ivana Merza.

1. Letio si kao mladi orao
Prema nebu visoko
Plamen za visinama
U tebi je gorio
Krista si ljubio
Crkvu volio
I hrvatske orlove
Bogu vodio

HVALA TI IVANE
TI SI NAM PUT
VJEČNOME SUNCU POKAZAO
TI SI NAM PUT
VJEČNOME SUNCU POKAZAO
HVALA TI ORLE KRISTOV
HVALA TI IVANE

2. Pjevao si pjesme nebeske
O čistoći ljubavi
Sanjao si svaki dan
O gnijezdu u vječnosti
S neba se moli sad
Za hrvatske orlove
Da i oni dolete
Gnijezdu vječnome

HVALA TI IVANE
TI SI NAM PUT
VJEČNOME SUNCU POKAZAO
TI SI NAM PUT
VJEČNOME SUNCU POKAZAO
HVALA TI ORLE KRISTOV
HVALA TI IVANE
don Ivo Šutalo