Ivan, svetac Božji

Božji sluga, bio je dobri brat,
bio je glas s visina, živi svetac!

Svojim životom je Vječnost pokazao,
o Bogu govorio svima je stalno!
Ljubavi pravoj dizao srca je,
Vječnome Suncu pozivao duše!

Božji sluga, bio je dobri brat,
bio je glas s visina, živi svetac!

Po njegovu zagovoru milosti stižu,
po njegovoj svetosti Nebo je blizu!
Pomaže nam uvijek, moli se za nas,
apostolska duša, Ivana blaženoga!

Božji sluga, bio je dobri brat,
bio je glas s visina, živi svetac!
Domagoj Jakumetović