Ivane, hvala

Nisi bio redovnik,
ni svećenik bio nisi,
al’ cijelim životom svojim.
za Boga živio ti si!

Ivane, Ivane, hvala!
Laiče hrvatski!
Ivane, Ivane, hvala!
Krista nam donio si!

Kravata do grla ti bila,
odijelo te krasilo lijepo,
odjeven u najljepše ruho.
Bogu si služio!

Ivane, Ivane, hvala!
Laiče hrvatski!
Ivane, Ivane, hvala!
Krista nam donio si!
Krešimir Jakumetović