Ivanov dar mladima

Na put ne ćemo krenuti krivi
jer među nama Bog živi!

Mi nismo duha mrtva,
a u tome nas jača Žrtva.

Euharistija i Apostolat još su gesla dio
kojeg nam je Ivan Merz
iz Francuske donio.

I danas zastave u povorci vijore
dok se pjesme iz mladih grla ore.

Spaja nas Krist, nije nam svejedno,
sve što radimo – radimo zajedno.

Vatra je živa među nama,
i nju ne može ugasiti
niti jedna tama.
Ana Lončar