Ivanov hod zemljom

Kada te kušnje snađu
I nevolja kada vreba
Sjeti se kako je hodao zemljom
A živio samo za Njega!

Ni rat, tuđina ni bolest
Nisu mu mogli ništa
On je koračao hrabro
Zagledan samo u Krista!

Nebo mu tada dođe na vrata
Bog nam Ivana uze
Njegova duša je sretna
Sretne su naše suze!

Kada te kušnje snađu
I nevolja kada vreba
Sjeti se kako je hodao zemljom
A živio samo za Njega!
Domagoj Jakumetović