Ivanova čežnja za Euharistijom

O kada, o kada, o kada
O kada, ćemo mi
U Isusu Kristu biti
Ujedinjeni svi!

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Vječno pjevati
U korovima nebeskim
Sa Ivanom blaženim!

Njega je grlio
Svim svojim žarom
Njega je ljubio
Beskrajnim plamom!

Pjevao Njemu je
Srcem cijelim
Krist mu je bio sve
Na ovoj zemlji!

O kada, o kada, o kada
O kada, ćemo mi
U Isusu Kristu biti
Ujedinjeni svi!

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Vječno pjevati
U korovima nebeskim
Sa Ivanom blaženim!
Domagoj Jakumetović