Ivanova zlatna krila

Kada dođu teški dani,
I kad puta nema više,
Kada boli sve su jače,
Budi blizu dobri brate!

Pomoć tvoja nama treba,
Sad doleti brate s Neba,
Vječnom Suncu nas povedi
Zlatnih krila Orle sveti!

Zlatna krila, zlatna krila,
Ivanova zlatna krila.
Zlatna krila, zlatna krila
Kazuju nam put do Krista!

Zlatna krila, zlatna krila,
Zemlje naše vjernog sina,
Zlatna krila, zlatna krila
Dragog Božjeg miljenika!

Pomoć tvoja nama treba,
Sad doleti brate s Neba,
Vječnom Suncu nas povedi
Zlatnih krila Orle sveti!

Zlatna krila, zlatna krila,
Ivanova zlatna krila.
Zlatna krila, zlatna krila
Vode do rajskih visina!

Zlatna krila, zlatna krila,
Hrvatskoga blaženika,
Zlatna krila, zlatna krila
Kristovoga poslanika!

Zlatna krila, zlatna krila
Ivanova zlatna krila!

Krešimir Jakumetović