Ivanu

Ivane, orlu zlaćanih krila,
S visine Božje zaštiti nam djelo,
Da hrvatska mladež polet sačuva
I duše osvaja za Krista smjelo.

Ivane, brate radnika, đaka,
Apostole hrvatskog sela i grada,
Moli da pravda na zemlju dođe,
Krist Kralj da dušama vlada.


(NEDJELJA, br.16, Zagreb 14.V.1944.)
Mika Tinšić