Ivanu Merzu

O kako bi danas trebali
nam ljudi tako tebi slični.
Kako bi nam trebali takvi
koji su radu na Božjoj njivi vični!

Žrtva – Euharistija – Apostolat!
Prave i tako snažne riječi.
Ti si znao da po svakoj od njih
svaka se hrvatska rana liječi.

Žrtva – znamo da bez prave žrtve
ni ljubavi prave nema.
Isus nam je sebe u Euharistiji ostavio
da nas svojom snagom za žrtvu sprema.

Apostolat! – Doći do svakog čovjeka,
ljubavlju borba za mnoge duše.
Pokazati da jedini Bog ostaje kad
svi nas ostave i svi se svjetovi ruše.

Daj da i nama Žrtva – Euharistija –
Apostolat postane geslo života,
životom svojim svjedočimo za Boga
da ljudi vide kako je velika njegova dobrota.

O kako bi i danas trebali
nam ljudi tako tebi slični.
Kako bi nam trebali takvi
koji su radu na Božjoj njivi vični!

(Križ, br. 4, 2000., str.7
Dubravka Beljan