Ivanu Merzu

Sjajna zvijezdo naših dana,
vjerni Sine rimske Crkve,
ti što tako dobro znade
živjeti životom žrtve.

Život tvoj iako kratak,
al’ ipak tako zrio!
Mnoga je mlada srca
za Krista osvojio!

Domovina naša cijela
s tobom se sad ponosi,
i vruća bi joj želja bila
misli tvoje da pronosi.

Duh žrtve žiće da nam prožme
i božanskog ognja ljubavi plam!
Žar molitve za svu braću ljude!
Hostiji svetoj da budemo hram.

Nasljedniku Petra
Uvijek vjerni biti!
Ustreba li za to
i krv svoju liti!

Krist Kralj neka vlada!
U Božjem Srcu naš je spas!
Marije djeca budimo vazda!
Zagovor Ivana pratio nas.

Hvalimo složno Gospodina
što nam velika ova milost bi data:
da imamo takvoga sina,
apostola laika, Merza Hrvata.


18.II.1981.


(GLASILO POSTULATURE, br.1-2 (11), Zagreb, 1982., str.36)
Marica Krmpotić