Ivanu Merzu za 100. rođendan

Ivan Merz po svom javnom djelovanju
Utjecao je na svoju generaciju
Koja je stvarno upoznala
Njegovu ljubav i veličinu.

Svetački lik Ivana Merza
Pokazuje nam put k Isusu Kristu.
Merzova je duša impregnirana
Nadnaravnim, Božjim svijetom.

Ivane, Tvoja svetačka pojava
Po Tvojim vrlinama i krepostima,
Širokim kulturnim vidicima,
Svijetli nama, Tvojim križarima.

Mlad si umro, na glasu svetosti,
Ostavio duhovnu baštinu,
Tvoje ime neće silaziti
S pozornice katoličkog svijeta.

Danas, na dan stote obljetnice
Rođenja brata Ivana Merza
Zahvaljujemo za pokazanje puta
K Isusu Kristu – Kralju vječne slave!

Dragi Ivane, naš sveti Brate,
U nebu pred Božjim prijestoljem,
Pred Veličanstvom Boga Svevišnjega
Moli, Brate, za mlade Hrvate!

Gromadka, Poljska, 16. prosinca 1996.g.
(GLASILO POSTULATURE, br. 1-2, 1996., str. 13)
Jozef Staszkowian