Ivanu

O, sveče našeg modernog doba
Iz Tebe ljubav Kristova cvjeta,
al’ Tvoje drago i sveto ime
dopire do nakraj ovoga svijeta.

Ivane dragi, jakosti naša,
cijela Te zemlja Hrvatska slavi,
jer Tvoje će ime uskoro biti
na čast oltara da se stavi.

Mladi se mnogi utječu Tebi,
o, daj im jakost svoju pokaži
a u teškim nevoljama ovim
svojom ih vjerom razblaži!

O, daj pokaži i nama svima
kako je divno slijediti Krista!
Kroz ovaj život nas na putu prati
pa će Ti uvijek zahvalan biti
naš cijeli rod – Hrvati.

(GLASILO POSTULATURE, br.1, 1980./81.)
Janja Čorić