Ka suncu vječnom!

Bl. Ivanu Merzu

Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom sad letimo!
Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom, za tobom!

U moru života kad lutali mi smo,
Kad vidjeli nismo od valova ništa,
Tad došao ti si, brate s visina,
I pokazao pute nam, pute do Krista!

Ka Suncu si Vječnom nas poveo tada,
Ka Suncu Vječnom gdje zora je rajska,
Ka Suncu Vječnom gdje radost je sama,
Gdje pjeva se Bogu beskrajna hvala!

Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom sad letimo!
Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom, za tobom!

Orlovi tvoji postali mi smo,
U jatu tvojem letimo sada,
Za tobom brate, za krilima tvojim,
Izvoru živom, gdje dom je Božji!

Ka Suncu Vječnom sad vodiš nas Orle,
Ka Suncu Vječnom u nebeske dvore,
Ka Suncu Vječnom gdje ljubav vlada,
Gdje voda je živa i Majka naša!

Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom sad letimo!
Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom, za tobom!

Hvala ti brate, pjevamo sretni,
Što Orlovi Kristovi i tvoji mi smo,
Što poveo i nas si stazama svojim,
Stazama svetim, ka Suncu Vječnom!

Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom sad letimo!
Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom, za tobom!

Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom, u Očev dom!
Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom, za tobom!

Ka Suncu Vječnom, ka Suncu Vječnom,
Ka Suncu Vječnom, za tobom!
Ka Suncu Vječnom, za tobom!
Krešimir Jakumetović