Katolik svjetovnjak spasio me za vječnost!

Vremena su neizvjesna!
Sa svih strana zemlje neka prijetnja!
Ratovi, potresi, poplave, požari navališe na svijet grdno!
I virusi nevidljivi što smrt siju brzo!

A u meni još veća vjera i nada!
Boriti se treba! Kad ćemo ako ne sada!
I duboko u sebi prožima me, Ivane, tvoja svetost!
A posebice kada kažeš: “Katolik svjetovnjak spasio me za Vječnost!“

I ovo će vrijeme kaosa proći!
Bolja će vremena doći!
Al’ ti, Brate, budi uz nas!
I daj da sve ovo bude za naš spas!

A slika tvoja sveta iznad Tvoga groba
srušila se nije od potresa razornoga!
Svijeće, klupe, cvijeće – svjedoče o tome
usred pada Bazilike stropa – ni oni se ne pomakoše!

Sačuvao Ti si mnoga srca vjerna
u Bazilici tada ne bijaše niti duša jedna!
Kako da ne zahvalim na pomoći Tvojoj,
Hvala, Brate sveti, što s Neba za nas moliš!
Krešimir Jakumetović