Mladi na grobu Ivana Merza

Ivane dobri
Rođeni brate
Banja Luku tuku
Progone Hrvate.

Ta, gdje li si, bratac
Rodni grad ti tuku
Čuvaj svoje mještane
Štiti Banja Luku.

Gledam na tvom grobu
Svaki dan se mole
A posebno mladi
Što ih rane bole…


Zagreb, 21.V.1995.
Zora Miletić