Moli za nas brate sveti

Moli za nas, moli za nas,
Ivane, naš brate sveti!
Moli za nas, moli za nas,
Za hrvatski narod cijeli!

Remek – djelo Duha Svetog,
Božja umjetnino krasna,
Svjetlo s neba, zvijezdo sjajna
Moli za nas, moli za nas!

Moli za nas, moli za nas,
Ivane, naš brate sveti!
Moli za nas, moli za nas,
Za hrvatski narod cijeli!

Ljubitelju Svetog Oca,
Crkve katoličke sine,
Apostolska dušo hrabra,
Moli za nas, moli za nas!

Moli za nas, moli za nas,
Ivane, naš brate sveti!
Moli za nas, moli za nas,
Za hrvatski narod cijeli!

Apostole pun vedrine
I ljepote Marijine,
Ti viteže Krista Kralja,
Moli za nas, moli za nas!

Moli za nas, moli za nas,
Ivane, naš brate sveti!
Moli za nas, moli za nas,
Za hrvatski narod cijeli!

Naš nebeski zaštitniče,
Srca Isusova borče,
Suputniče naših dana,
Moli za nas, moli za nas!

Moli za nas, moli za nas,
Ivane, naš brate sveti!
Moli za nas, moli za nas,
Za hrvatski narod cijeli!
Krešimir Jakumetović