Molitva Ivanu Merzu

Sa blagim mirom na svom licu,
S pogledom negdje u daljinu,
Svoj život cijeli ti si dao,
Presvetoj Majci i njenom Sinu.
Na grobu tvome dok klečim smjerno,
Došla sam evo, lutajući dugo,
Zagovor kod njih da te molim
Izmoli za me, Ti Božji Slugo.
Sve molbe svoje, tuge i boli,
U njihova srca stavljam ja sada,
Jedino vjera u njih mi osta,
U njihov blagoslov vječna nada.
Zahvalna
Barbara Filipčić