Na grobu dr. Ivana Merza

Da, –
tu usred hlada,
tu je križ – skroman – od siva
granita,
tu je skrita
žrtva ljubavi Božje i rada…

Tu –
naš Ivo sniva
i čeka – s onu stranu groba –
na novo doba,
da svuda riječ nam zaori živa.

Tu –
kao čuvar stoji,
pa budu li napori naši još veći,
On će ustati, reći:
“Ja sam vaš – vi ste moji!”

Da, –
tu je skrita
žrtva ljubavi Božje i rada, –
tu usred hlada,
tu je križ – skroman – od siva
granita…


(NEDJELJA, Zagreb, 12. V. 1940.)
Boris Kolb