Na grobu Ivana Merza

Na Merčevom grobu
Svaki dan se mole,
I stari i mladi
Svi Ivana vole.

Sve razmišljam zašto,
Zašto svi ga vole
I razmišljam zašto
Sve više ga mole.

Dođem kući
Slušam vijesti
Banja Luka pati,
A posebno stradaju
Prognani Hrvati.

Prekrižim se
Pomolim se –
O, Ivane Brate,
Zaštiti svoj
Rodni grad,
Posebno Hrvate.


Zagreb, 21.V.1995.
Zora Miletić