Na grobu Ivana Merza

Na tvome grobu
Molim,
Molim
Svakog jutra,
Molim se
Ivane, brate
Molim
Za bolje sutra.

I molim za
zemlju cijelu
da brat
imade brata,
molim da
nema rata
posebno – posebno
kod Hrvata.


Zagreb, 3.II.1996.
Zora Miletić