Na Ivanovim krilima

Ivanova krila
Ko’ u orla bila
Dotaknula Nebo
Suncu letjela!

Ivanova krila
Visoko se digla
Odletjela tamo
Gdje Vječni je dan!

Ivane, Ivane, Ivane ti
Nosi nas, nosi
Na krilima svojim!

Ivane, Ivane, Ivane mi
Na tvojim krilima
Letimo svi!

Ivanova krila
Ko’ u orla bila
Dotaknula Nebo
Suncu letjela!

Ivanova krila
Visoko se digla
Odletjela tamo
Gdje Vječni je dan!
Domagoj Jakumetović