Na Merčevu grobu

Svakog dana
Feral gori
Svi Ivana
Prose –
I svaki dan
Svježe cvijeće
na grob mu
Donose.

Sve to gledam
radujem se
Što Ivana vole –
I sretna sam,
Presretna
Što mu se
Svi mole.

A i sama
Molim se
Jer on, dobro
Znade,
Kakao treba
Žrtvovat se
I molit
Za mlade…


Zagreb, 21.V.1995.
Zora Miletić