Naš Ivan je živ

Sve je baš kao što objavi Krist,
radosni mi smo – naš Ivan je živ!

Vrhovi bijeli nas sjećaju na te,
o voljeni, dragi, o mili naš brate!
Barjak slobode Krist tebi daje,
da Vječnome Suncu povedeš Hrvate!

Pobjede tvoje snagu nam daju,
mi letimo Ocu, svom Gospodaru!
Plamenu Vječnom mi hitimo gore,
Presvetom krilu u Kraljevske Dvore!

Pred očima našim Sunce se rađa,
Vojska nebeska tu Kristu se klanja,
Anđeli rajsku tu pjevaju hvalu,
o, hvala ti brate mi stigli smo Kralju!

Sve je baš kao što objavi Krist,
radosni mi smo – naš Ivan je živ!
Domagoj Jakumetović