Nebeskom orlu

Oj, ti dragi naš nebeski orle,
Sa Sionskog zlaćanog vrhunca,
Čuvaj, pazi, vodi čete naše,
Put im kazuj do vječnoga Sunca.

Ta njemu si i sam žrtvovao
Svog života mladosti i snagu
I krilima orlovskim se zlatnim
Vinuo se u domovinu dragu.

Put im kazuj do vječnoga Sunca.

Kao sunce, hrvatski naš sine,
Svim nam sjajiš primjerom s visina.
Neka snagom sve pod barjak plamni
Kristu vodi sav naš narod slavni.

Ti herojski kroz sav život zemni,
Među svece zvao si nas Spasu.
U veselju kao junak hrabri
Svu Hrvatsku uvijek Bogu vodi.

Kristu vodi sav naš narod slavni.
N.N.