Ocu Mavri

Ocu Ivana Merza

Dragi Mavro, oče Ive Merza,
Našeg Vođe, hrvatskoga sveca!
Tebi se klanjam i puno volim,
Za Tvoju dušu Bogu se molim.

Davno tomu vidio sam Tebe
U aleji groblja Mirogoja.
Pristupio si grobnici sina
I molio za umrle svoje.

Onda si tu zajedno s mladima
Pjevao psalme Višnjemu Bogu
Za svetu dušu mladoga Ivana,
Tvoga sina, našeg Velikana.

Danas Tebe nema na tom svijetu,
Počivaš u miru, u Vječnosti.
Moli za nas da budemo vjerni
Ivanovoj duhovnoj baštini!
11.IX.1987.


(Ivanov otac Mavro Merz doživio je duboku starost. Umro je u 92. god. života 1959.g.)
Jozef Staszkowian